1. הקדמה
   

אנו מודים לך שבחרת להשתמש בשירותיה של חברת רייזאפ מומנטס בע"מ ("רייזאפ"), אשר מאפשרים לך לנהל נכון יותר את תקציב משק הבית שלך ולמנוע חריגה ממנו, ובכך לעזור לך לצמוח (to rise up) מבחינה כלכלית וצרכנית.

המשתמשים בשירותינו מפקידים בידינו מידע אישי ורגיש אודותם ואודות בני משפחתם, ואנו ברייזאפ מוקירים על כך ומבינים את גודל האחריות הכרוכה בשמירת מידע מסוג זה. על כן, פיתחנו את השירותים שלנו בראש ובראשונה מתוך מחשבה על שמירת פרטיותם של המשתמשים שלנו, ואנו עושים את מירב המאמצים על מנת להגן על המידע שהמשתמשים מעבירים לנו, תוך שאנו מיישמים את האמצעים והתקנים המחמירים בעולם לעניין זה. 

מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע אישי שאנו אוספים ממשתמשי שירות "רייזאפ", לרבות באמצעות יישומון WhatsApp, אפליקציית רייזאפ ("האפליקציה"), היישומון ודפי הנחיתה שזמינים דרך אתר האינטרנט שלנו אשר מיועדים למתן השירות (ביחד, "יישומון השירות"), וכן מגולשים באתר האינטרנט שלנו שכתובתו www.riseup.co.il ("אתר האינטרנט") (להלן, ביחד: "השירותים", "שירותינו" או "שירותי רייזאפ"). 

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שים לב: 

 • מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מהשירותים ומהמידע הנאסף במסגרתם ומתנאי השימוש שלנו, המצויים בכתובת [להוסיף לינק]. 

 • בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש בשירותי רייזאפ, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות שלנו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש לצורך מתן השירותים בלבד, כמפורט במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש בשירותינו. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.

 • אינך מחויב למסור לנו מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

מי אנחנו: רייזאפ מומנטס בע"מ, ח.פ. 515661445

קצין הגנת הפרטיות שלנו: [להשלים פרטים]

מספר מאגר מידע רשום: [להשלים פרטים]

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: hello@riseup.co.il או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו ברחוב יגאל אלון 126, תל-אביב 6744332. נציגי רייזאפ עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

2. איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?
 

השימוש בשירותינו כולל איסוף של מידע אישי אשר מאפשר לנו לזהות אותך באופן אישי, ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. כאשר אתה משתמש בשירותי רייזאפ, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע האישי הבאים:

 • מידע ששיתפת מרצון עמנו (למשל את פרטי הקשר שלך שהשארת באתר האינטרנט, מידע שהזנת לטופס הרישום לשירותים ומידע שנמסר על ידך באמצעות שירותינו המוצעים דרך יישומון ה-, ה-WhatsApp, האפליקציה או יישומון השירות);

 • מידע המצוי בשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או כרטיס האשראי אליהם הענקת לנו גישה (למשל, מידע אודות הכנסותיך והוצאותיך);

 • מידע שנובע משימושך בשירותי רייזאפ (למשל, המלצות להתנהלות כלכלית נכונה המבוססות על מאפיינים הייחודיים לך ולהתנהלותך הכלכלית); וכן

 • מידע המופק באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש בשירותי רייזאפ (למשל, כתובת ה-IP שלך ומזהים פרסומיים שונים, זרם
  ההקשות שלך וסוג מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש).
   

שים לב שאנו אוספים מידע אישי שאתה עשוי לספק לנו לפי רצונך ושיקול דעתך, מידע טכני והתנהגותי שאנחנו אוספים באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש בשירותי רייזאפ, וכן אנו עשויים לאסוף מידע אישי אודותיך מצדדים שלישיים שהפנו אותך אלינו (למשל, במקרה שהופנית להשתמש בשירותי רייזאפ מארגון המעניק לך סיוע כלכלי, ייתכן ונקבל פרטים אישים אודותיך מאותו הארגון). 

כמו-כן, לשם השימוש בשירותי רייזאפ, תהיה רשאי למסור לנו מידע אישי גם אודות צדדים שלישיים, למשל מידע אודות הכנסות והוצאות של בני משפחה החולקים עמך אינטרסים כלכליים משותפים, וזאת כמובן לאחר שקיבלת את הסכמתם לחלוק עמנו מידע זה. 

לפרטים נוספים אודות סוגי המידע שאנו עשויים לאסוף אודותיך, לחץ כאן. 

 • מידע אישי שנאסף ממך באופן ישיר 

במהלך השימוש בשירותים של רייזאפ, מידע אישי מזהה שלך ייאסף ויעובד על ידינו (להלן: "מידע אישי"). למשל:

 • פרטי קשר: כאשר אתה גולש באתר האינטרנט שלנו אנו עשויים לאסוף מידע אישי שתספק לנו תוך פנייה אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" באתר, קרי שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

 • התקשרויות: אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך אשר תמסור לנו כחלק מההתקשרויות בינך ובינינו (לרבות לצרכי סיוע טכני, מתן משוב לחברה, מכירות וכיוצא בזאת), ובין היתר מידע אשר עשוי להימסר על ידך כחלק מההתכתבויות עמנו באמצעות הדואר האלקטרוני, בטלפון, באמצעות יישומון WhatsApp או בכל אמצעי תקשורת אחר. 

 • פתיחת חשבון: מידע אישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת טופס פתיחת החשבון לשירותי רייזאפ, קרי: שם מלא, כתובת, מס' טלפון, מס' ת.ז. וכתובת דואר אלקטרוני. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף.

 • חשבונות בנק וכרטיסי אשראי: על מנת להשתמש בשירותי רייזאפ, תידרש לספק לנו את פרטי ההתחברות (שם משתמש וסיסמא) לשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך. רייזאפ תאסוף ותעבד כל מידע הזמין בשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך, לרבות מידע כלכלי רגיש והרגלי צריכה (כגון, הלוואות, הוצאות, נכסים, פירוט כרטיסי אשראי וכו'). 

לחלופין, אנו עשויים לקבל את המידע האמור על-ידי התממשקות עם חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך, באמצעות ממשק ייעודי (API) המוצע על ידי הבנק ו/או חברת האשראי הרלוונטיים. במקרה זה לא נאסוף את פרטי ההתחברות לשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך, אלא נקבל מזהה (token) ממפעיל הממשק הייעודי, על מנת להתממשק עם חשבונותיך, וזאת בהתאם להרשאות הגישה שתעניק לבנק ו/או חברת האשראי הרלוונטיים.

 • שימוש בשירותי רייזאפ: ככלל, השימוש בשירותי רייזאפ כולל התכתבויות, מתן מידע ומילוי טפסים באמצעות יישומון WhatsApp, וכן באמצעות האפליקציה ויישומון השירות של רייזאפ (לרבות באמצעות צ'ט ייעודי המצוי באפליקציה וביישומון השירות) . אנו נאסוף כל מידע אישי שיימסר על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי כחלק משימושך באמצעים אלו (למשל: ככל שתבקש לקבל מידע אודות האפשרות לקבלת הלוואה, נעניק לך מידע זה). שים לב: השירות מבוסס על כך שרייזאפ תשלח לך הודעות WhatsApp על מנת לספק לך את השירותים. 

 • תשלומים: השימוש בחלק מן השירותים המוצעים על ידינו כרוך ברכישת מנוי תשלום. אם החלטת לרכוש את השירותים (בהתאם לתנאי ההתקשרות אשר ימסרו לך בנפרד מתנאים אלו), ניתן יהיה לשלם את התשלום באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה", כהגדרתם בסעיף 10 להלן), המאפשרים למשתמשים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק. שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי רייזאפ, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד ובאופן מאובטח.
   

 • מידע אישי שאנו עשויים להפיק לגביך 

 • כאשר אתה משתמש בשירותי רייזאפ, הנתונים והמידע שאנו אוספים לגביך (למשל, מאפיינך הדמוגרפיים והכנסותיך) מעובדים באמצעות כלי בינה מלאכותית על מנת להפיק תובנות אשר יאפשרו לנו להעניק לך ייעוץ מקצועי ומותאם אישי באשר להתנהלותך הכלכלית. כך עיבוד המידע על ידינו כחלק ממתן השירותים עשוי להפיק מידע אישי לגביך, לרבות הכנסתך הפנויה, אפשרויותיך לנטילת הלוואות, אופן התנהלותך הכלכלי וכיוצא בזאת.

 • בנוסף, כחלק מן השירות אתה עשוי לקבל מאיתנו שירותים מיועץ מקצועי, וגם הוא עשוי להשתמש במידע שתמסור לו וכן במידע
  אודותיך המצוי אצל רייזאפ, על מנת להפיק תובנות נוספות באשר להתנהלותך הכלכלית.

מידע אישי שנמסר לנו מצדדים שלישיים 

חלק מן המשתמשים בשירותי רייזאפ, מופנים אלינו מצדדים שלישיים, כדוגמת עמותות וארגונים המסייעים בהתנהלות כלכלית. על מנת שנוכל לטפל בהפניות מסוג זה ונוכל להציע לך את שירותי רייזאפ, גופים אלו עשויים להעביר אלינו מידע אישי מסוים אודותיך המצוי ברשותם, לרבות שם ומספר טלפון המאפשרים לנו ליצור עמך קשר. 

 • שים לב כי באפשרותך לצרף לחשבונך בשירות גם צדדים שלישיים, כגון קרובי משפחה או מלווים מקצועיים אשר עשויים לסייע לך בניהול התנהלותך הכלכלית, כך שגם הם יקבלו את הודעות ה- WhatsAppהממוענות אליך. שים לב כי אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך אשר יימסר על ידי אותם צדדים שלישיים כחלק משימושך בשירותי רייזאפ. 

מידע אישי הנוגע לבני משפחה וצדדים שלישיים אחרים

ייתכן כי כחלק מן השימוש בשירותי רייזאפ ייאסף ויעובד על ידינו מידע הנוגע לצדדים שלישיים, לרבות בני משפחה שלך, אשר מצוי בשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך. 

 • כמו כן, ייתכן כי ייאסף ויעובד על ידינו מידע אשר יימסר לנו על ידך באופן ישיר בנוגע לאותם צדדים שלישיים, כגון: שם בן/בת זוג, מספר חשבון הבנק של בן/ בת הזוג, הלוואות, הוצאות, נכסים וכו'.

שים לב: ככל שבמסגרת השימוש שלך בשירותים תאפשר לנו לקלוט ו/או תעביר אלינו, במישרין או בעקיפין, מידע אישי אודות צד שלישי (לרבות, מידע לגבי הבעלים הנוספים של חשבון הבנק שלך, ככל שמידע זה רלוונטי) הנך אחראי להשיג את כל ההסכמות הנדרשות בהתאם לדין לגבי איסוף ועיבוד מידע זה על ידינו. רייזאפ לא תישא בכל אחריות בקשר לאיסוף ועיבוד מידע כאמור.

מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה

כאשר אתה משתמש בשירותי רייזאפ, לרבות באתר האינטרנט שלנו, ביישומון השירות ובאפליקציה, אנו עשויים לאסוף אודותיך מידע אישי ומידע שאינו אישי (כלומר, מידע אנונימי) באופן אוטומטי. 

 • מזהים: כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט, ביישומון השירות או באפליקציה שלנו, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP  שלך (או כתובת ה-Mac, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידינו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מזהים נוספים, לרבות מזהי פרסום המצויים במכשיר ממנו אתה גולש (למשל Google's Advertiser Identification  או Apple's Identifier for Advertisers).

 • נתוני מיקום גיאוגרפי: בעת השימוש שלך באתר האינטרנט, באפליקציה ו/או ביישומון השירות שלנו, אנו עשויים לאסוף נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי, לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP, סימני GPS ומידע דומה אחר.

 • מידע טכני והתנהגותי: כמו מרבית האתרים והשירותים המקוונים, אנו אוספים באופן אוטומטי ופסיבי מידע אנונימי ואינו מזהה מהמכשירים שלך כאשר אתה ניגש, משתמש ומדפדף בשירותי רייזאפ, לרבות (i) מידע טכני כגון סוג והגרסה של המכשיר שלך ומערכת ההפעלה שלו, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת המקלדת, קישוריות Wi-Fi וכו'; ו- (ii) מידע התנהגותי שיכול לכלול מידע לא אישי, כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגותך, אשר עשוי לכלול, בין היתר, תיעוד של פעילותך בשירותים, זרם הקשות (click-stream) ומידע נוסף בעל אופי דומה (להלן, ביחד: "מידע טכני והתנהגותי"). 

 • דואר אלקטרוני: כאשר אנו שולחים לך דואר אלקטרוני, למשל ניוזלטרים, אנו אוספים באמצעות טכנולוגיות מעקב, מידע אודות עצם מסירת דבר הדואר והאם דבר הדואר נקרא על ידך. 

 • סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים כגון Google Analytics ו- Facebook, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך באתר האינטרנט, ביישומון השירות ובשירותים שלנו באופן כללי.

 • לתשומת לבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בפרק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (ראה הגדרה ופירוט נוסף בסעיף 13 להלן). 

 • לקבלת מידע נוסף לגבי השימוש שאנו עושים בטכנולוגיות מעקב ולגבי אפשרויותיך לחסום את השימוש בעוגיות, לחץ כאן.

 • למען הסר ספק, כל מידע שאינו אישי (למשל מידע טכני והתנהגותי) ייחשב למידע אישי, כל עוד הוא קשור או מקושר למידע אישי.

3. כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך? 

ככלל, המידע שאנו אוספים אודותיך והמידע שאתה מוסר לנו, משמש אותנו על מנת שנוכל להעניק לך את שירותינו ולצרכיה העסקיים הלגיטימיים של רייזאפ. שים לב כי אנו לא נשתמש במידע אודותיך הכלול במאגרי המידע שלנו, אלא למטרות שלשמן הוקם המאגר וכפי שהן מפורטות במדיניות פרטיות זו. 

לפרטים נוספים אודות מטרות השימוש במידע שאנו עשויים לאסוף אודותיך, לחץ כאן. 

 • אנו משתמשים במידע שאינו אישי: 

 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי המיועד לשימושנו הפנימי, ובין היתר על מנת שנוכל לקבלת החלטות אסטרטגיות מושכלות, תוך הבנה טובה יותר של קהלי היעד שלנו;

 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח של שירותינו;

 • בכדי להבין כיצד משתמשים בשירותינו ולשם התאמה, פיתוח ושיפור השירותים והמוצרים שלנו; 

 • על מנת לשתף פעולה עם רשתות פרסום ומתווכי פרסום כדי להציג במכשירים שלך מודעות פרסומיות אודות השירותים וכדי לעזור לנו ולשותפינו לקבל החלטות טובות יותר, המבוססות על תחומי העניין שלך, לגבי המודעות המוצגות לך; ו-

 • כדי להתאים את השירותים לצרכיך ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך כשאתה משתמש בשירותים.

אנו משתמשים במידע אישי כדי:

לספק לך את השירותים;

 • להתחבר לחשבון הבנק/כרטיס האשראי המקוון שלך ולמשוך מידע פיננסי אודותיך לשם אספקת השירותים;

 • לשלוח לך הודעות באמצעות יישומון ה-WhatsApp ובאמצעים דומים, לרבות הודעות מבוססות מיקום;

 • להתאים את השירותים באופן אישי לצרכיך;

 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו, ובין היתר על מנת שנוכל לאמת את זהותך בעת התחברות לחשבונך;

 • לצורך אימות פרטים, וכן לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה;

 • לשלוח לך הודעות שירות לגבי חשבונך (כגון, באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות-פוש), למשל אם לחצת על קישור לאיפוס סיסמה;

 • על מנת לדווח, לפי בקשתך, לצדדים שלישיים אודות שימושך בשירותי רייזאפ (למשל, לארגונים ועמותות הפועלים בתחומי הסיוע להתנהלות כלכלית נכונה);

 • כדי ליצור עמך קשר לצורך מתן תמיכה טכנית בקשר עם השירותים;

 • כדי שנוכל לשלוח לך דואר פרסומי, ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בחברה, הצעות חדשות, חדשות בנוגע לשירותים וכיוצא בזאת באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש, הודעות WhatsApp או באופן מקוון (במקרים מסוימים ייתכן ונדרש לקבל את הסכמתך הנפרדת והפרטנית לשליחת דיוור מסוג זה); 

 • כדי ליצור קמפיינים פרסומיים רלוונטיים המקדמים מוצרים ושירותים שלנו ושל שותפינו העסקיים, שלדעתנו יעניינו אותך ויהיו בעלי ערך עבורך, באמצעות שותפים כמו Google ו-Facebook, ואגב כך ייתכן ונעביר לפלטפורמות פרסומיות אלו מידע אישי מוגבל במטרה לייצר קמפיינים פרסומיים, איכותיים וממוקדים;

 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי, בין היתר בתחומי הכלכלה ההתנהגותית, המיועדים לשימושינו ולשימושם של שותפינו (לדוגמא, אנו עשויים להעביר מידע אנונימי וסטטיסטי המבוסס על שימושך בשירותים למכוני מחקר, ארגונים ועמותות רלוונטיים);

 • כדי לקבל מידע ביחס למיקום גיאוגרפי כללי (כלומר, מדינה) של המחשב או המכשיר ממנו אתה מחובר לאינטרנט בעת השימוש בשירותים, וזאת על מנת שנוכל לדעת את מיקומך הכללי וכן לצרכי פרסום ואבטחת מידע;

 • לצרכינו האדמיניסטרטיביים; ו-

 • כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו.

 
 

תעקבו אחרינו

 • Twitter
 • Facebook - White Circle
 • Instagram
 • LinkedIn - White Circle

לקוחות

על החברה

riseup_white_logo.png