riseup_logo.jpg

#להיותעלזה

לשלוט במצב הכלכלי שלך.

כי אפשר!

לדעת כמה כסף נכנס, כמה יוצא וכמה נשאר.

הכל זמין, מותאם אישית ופשוט.

רוית כחלון

תל אביב

רוית.jpg

״שנים שניסתי עם טבלאות אקסל, רשימות, תזכורות וכל צורה אפשרית שפשוט הייתה מסובכת ומתסכלת. עם riseup הכל קורה באופן אוטומטי ופשוט״

רוית כחלון

תל אביב

רוית.jpg

״שנים שניסתי עם טבלאות אקסל, רשימות, תזכורות וכל צורה אפשרית שפשוט הייתה מסובכת ומתסכלת. עם riseup הכל קורה באופן אוטומטי ופשוט״

רוית כחלון

תל אביב

רוית.jpg

״שנים שניסתי עם טבלאות אקסל, רשימות, תזכורות וכל צורה אפשרית שפשוט הייתה מסובכת ומתסכלת. עם riseup הכל קורה באופן אוטומטי ופשוט״

רוית כחלון

תל אביב

רוית.jpg

״שנים שניסתי עם טבלאות אקסל, רשימות, תזכורות וכל צורה אפשרית שפשוט הייתה מסובכת ומתסכלת. עם riseup הכל קורה באופן אוטומטי ופשוט״

רוית כחלון

תל אביב

רוית.jpg

״שנים שניסתי עם טבלאות אקסל, רשימות, תזכורות וכל צורה אפשרית שפשוט הייתה מסובכת ומתסכלת. עם riseup הכל קורה באופן אוטומטי ופשוט״

end_month_item.png
end_month_item.png
003.png

לדעת כמה כסף נכנס,
כמה יוצא ומתי כדאי לעצור

בתחילת החודש המערכת שלנו בונה עבורך תזרים אוטומטי אישי. במהלך החודש התזרים מתעדכן בהתאם להוצאות והכנסות שלך, כך שבכל רגע אפשר לקבל החלטות כלכליות ולדעת כמה כסף יש לך באמת.

בא לך להיות על זה?

עוד מידע. כי ידע זה כוח :)

מה רייזאפ עושה?


קודם כל סדר - בכל חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי כדי להבין את המצב הכלכלי האמיתי שלך. בתחילת החודש המערכת שלנו בונה עבורך תזרים אוטומטי אישי. במהלך החודש התזרים מתעדכן בהתאם להוצאות והכנסות שלך, כך שבכל רגע אפשר לקבל החלטות כלכליות ולדעת כמה כסף יש לך באמת.
איפה כל זה קורה?

האם תבצעו פעולות בחשבון שלי?


לא. המערכת שלנו לא מבצעת פעולות בחשבונות או בכרטיסי האשראי. המערכת שלנו רק קוראת ומנתחת את המידע מחשבונות הבנק וכרטיסי האשראי, והמידע שלך נשמר בסטנדרט האבטחה הגבוה ביותר.
יש לכם אישור מרגולטור?


​אנחנו עומדים בכל הדרישות לתחום העיסוק שלנו. זה אומר שאנחנו מאגר מידע רשום במשרד המשפטים ועומדים בכל תקנות הגנת המידע.