בנקים וחברות אשראי
בחיבור עם RiseUp

כאן אפשר לבדוק אילו בנקים וחברות אשראי אפשר לחבר לשירות של רייזאפ

איך מתבצע החיבור בין רייזאפ לבנק?

באמצעות שיתוף מאובטח של נתוני העו״ש וכרטיסי האשראי, בלי לתת סיסמאות- בכמה קליקים. בזכות הבנקאות הפתוחה יכולים לקוחות בנקים וחברות אשראי לשתף את המידע הבנקאי שלהם עם חברה חיצונית בעלת רישיון לכך (כמו רייזאפ). השיתוף הוא לקריאה בלבד, ללא יכולת ביצוע פעולות, מאובטח בסטנדרט הגבוה ביותר, וניתן לביטול בכל רגע.

בנקים

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור עם סיסמא

פעיל

חיבור עם סיסמה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

הבנק לא מאפשר בנקאות פתוחה

חיבור בנקאות פתוחה

הבנק לא מאפשר

חברות אשראי

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל

חיבור בנקאות פתוחה

פעיל