מדיניות פרטיות

תאריך עדכון אחרון: מאי 2023
בתוקף החל מתאריך: 7.9.2021

הקדמה

אנו מודים לך על שבחרת להשתמש בשירותיה של חברת רייזאפ מומנטס בע"מ ("רייזאפ"), אשר כוללים את אתר האינטרנט שלנו בכתובת riseup.co.il (״אתר האינטרנט״), שירותי ניהול תזרים (״שירות התזרים״) ושירות פתיחת קופות גמל לחיסכון (״שירות החיסכון״) (כלל השירותים המוצעים על ידינו יכונו להלן, ביחד ״השירותים, ״שירותינו״ או ״שירותי רייזאפ״).

המשתמשים בשירותינו מפקידים בידינו מידע אישי ורגיש אודותם ואודות בני משפחתם, ואנו ברייזאפ מוקירים על כך ומבינים את גודל האחריות הכרוכה בשמירת מידע מסוג זה. על כן, פיתחנו את השירותים שלנו בראש ובראשונה מתוך מחשבה על שמירת פרטיותם של המשתמשים שלנו, ואנו עושים את מירב המאמצים על מנת להגן על המידע שהמשתמשים מעבירים לנו, תוך שאנו מיישמים את האמצעים והתקנים המחמירים בעולם לעניין זה.

מדיניות פרטיות זו מתייחסת למידע אישי שאנו אוספים ממשתמשי שירותי "רייזאפ", לרבות באמצעות יישומון WhatsApp, דפי הנחיתה (web-app) שזמינים דרך אתר האינטרנט שלנו אשר מיועדים למתן שירות התזרים ("דפי הנחיתה") מאתר האינטרנט שלנו באמצעותו מוצע שירות החיסכון וכן מגולשים באתר האינטרנט שלנו.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שים לב:

 • מדיניות פרטיות זו הינה חלק בלתי נפרד מהשירותים ומהמידע הנאסף במסגרתם ומתנאי השימוש שלנו, המצויים בכתובת https://riseup.co.il/termsofuse (תנאי השימוש)

 • בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה והשימוש בשירותי רייזאפ, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות שלנו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש לצורך מתן השירותים בלבד, כמפורט במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש בשירותינו. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.

 • אינך מחויב למסור לנו מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים ובהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

מי אנחנו: רייזאפ מומנטס בע"מ, ח.פ. 515661445

קצין הגנת הפרטיות שלנו: יפתח בר, שותף מייסד וסמנכ״ל הפיתוח

מספר מאגר מידע רשום: מאגר שירות התזרים שמספרו 700064261 ומאגר שירות החיסכון שמספרו 700068294.

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל: hello@riseup.co.il או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו ברחוב דניאל פריש 3, תל-אביב 6473104. נציגי רייזאפ עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך?

השימוש בשירותינו כולל איסוף של מידע אישי אשר מאפשר לנו לזהות אותך באופן אישי, ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש. כאשר אתה משתמש בשירותי רייזאפ, אנו עשויים לאסוף ולעבד אודותיך אחד או יותר מסוגי המידע האישי הבאים:

 • מידע ששיתפת מרצון עמנו (למשל את פרטי הקשר שלך שהשארת באתר האינטרנט, מידע שהזנת לטופס הרישום לשירות התזרים ו/או לשירות החיסכון, מידע הנדרש לצורך פתיחת קופת גמל להשקעה ומידע שנמסר על ידך באמצעות שירותינו המוצעים דרך יישומון ה-WhatsApp, ו/או דפי הנחיתה);

 • מידע המצוי בשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או כרטיס האשראי אליהם הענקת לנו גישה במסגרת שימוש בשירותי התזרים (למשל, מידע אודות הכנסותיך והוצאותיך);

 • מידע שנובע משימושך בשירותי התזרים (למשל, המלצות להתנהלות כלכלית נכונה המבוססות על מאפיינים הייחודיים לך ולהתנהלותך הכלכלית); וכן

 • מידע המופק באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש בשירותי רייזאפ (למשל, כתובת ה-IP שלך ומזהים פרסומיים שונים, זרם ההקשות שלך וסוג מערכת ההפעלה שבה אתה משתמש).

שים לב שאנו אוספים מידע אישי שאתה עשוי לספק לנו לפי רצונך ושיקול דעתך, לרבות מידע טכני והתנהגותי שאנחנו אוספים באופן אוטומטי כאשר אתה משתמש בשירותי רייזאפ, וכן אנו עשויים לאסוף מידע אישי אודותיך מצדדים שלישיים שהפנו אותך אלינו (למשל, במקרה שהופנית להשתמש בשירותי רייזאפ מארגון המעניק לך סיוע כלכלי, ייתכן ונקבל פרטים אישים אודותיך מאותו הארגון).

כמו-כן, לשם השימוש בשירותי רייזאפ, תהיה רשאי למסור לנו מידע אישי גם אודות צדדים שלישיים, למשל מידע אודות הכנסות והוצאות של בני משפחה החולקים עמך אינטרסים כלכליים משותפים, וזאת כמובן לאחר שקיבלת את הסכמתם לחלוק עמנו מידע זה.

מידע אישי שנאסף ממך באופן ישיר

במהלך השימוש בשירותים של רייזאפ, מידע אישי מזהה שלך ייאסף ויעובד על ידינו (להלן: "מידע אישי"). למשל:

 • פרטי קשר: כאשר אתה גולש באתר האינטרנט שלנו אנו עשויים לאסוף מידע אישי שתספק לנו תוך פנייה אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" באתר, קרי שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון.

 • התקשרויות: אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך אשר תמסור לנו כחלק מההתקשרויות בינך ובינינו (לרבות לצרכי סיוע טכני, מתן משוב לחברה, מכירות וכיוצא בזאת), ובין היתר מידע אשר עשוי להימסר על ידך כחלק מההתכתבויות עמנו באמצעות הדואר האלקטרוני, בטלפון, באמצעות יישומון WhatsApp או בכל אמצעי תקשורת אחר.

 • פתיחת חשבון להרשמה לשירותי התזרים: מידע אישי ייאסף מתוך הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת טופס פתיחת החשבון לשירותי התזרים, קרי: שם מלא, כתובת, מס' טלפון, מס' ת.ז. וכתובת דואר אלקטרוני. ייתכן כי בעתיד יתבקש במסגרת הטופס מידע נוסף.

 • חשבונות בנק וכרטיסי אשראי: על מנת להשתמש בשירותי התזרים, תידרש לספק לנו את פרטי ההתחברות (שם משתמש וסיסמא) לשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך. רייזאפ תאסוף ותעבד כל מידע הזמין בשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך, לרבות מידע כלכלי רגיש והרגלי צריכה (כגון, הלוואות, הוצאות, נכסים, פירוט כרטיסי אשראי וכו').

 • לחלופין, אנו עשויים לקבל את המידע האמור על-ידי התממשקות עם חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך, באמצעות ממשק ייעודי (API) המוצע על ידי הבנק ו/או חברת האשראי הרלוונטיים. במקרה זה לא נאסוף את פרטי ההתחברות לשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך, אלא נקבל מזהה (token) ממפעיל הממשק הייעודי, על מנת להתממשק עם חשבונותיך, וזאת בהתאם להרשאות הגישה שתעניק לבנק ו/או חברת האשראי הרלוונטיים.

 • שימוש בשירותי התזרים: ככלל, השימוש בשירותי התזרים כולל התכתבויות, מתן מידע ומילוי טפסים באמצעות יישומון WhatsApp ,וכן באמצעות דפי הנחיתה של רייזאפ (לרבות באמצעות צ'ט ייעודי המצוי בדפי הנחיתה). אנו נאסוף כל מידע אישי שיימסר על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי כחלק משימושך באמצעים אלו (למשל: ככל שתבקש לקבל מידע אודות האפשרות לקבלת הלוואה, נעניק לך מידע זה). שים לב: השירות מבוסס על כך שרייזאפ תשלח לך הודעות WhatsApp על מנת לספק לך את השירותים.

 • שימוש בשירות החיסכון: על מנת לפתוח תוכנית חיסכון, בנוסף למידע שנאסף במסגרת פתיחת החשבון לשירותי החיסכון, כמפורט לעיל, תידרש לספק לנו: פרטים דמוגרפיים, כגון תאריך לידה מין, ארץ לידה, אזרחות ותושבות נוספת בארה"ב, פרטי חשבון בנק, צילום תעודת זהות, חתימה, מידע על אודות בני זוג וקרובי משפחה רלוונטיים, כמו גם את מאפייני החיסכון המבוקש (למשל סכום החיסכון ותדירות ההפקדות.) לתשומת ליבך: המידע הנאסף במסגרת שירות החיסכון יועבר במלואו לגוף המפעיל את החיסכון הרלוונטי כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש. כמו-כן, במסגרת השימוש בשירות החיסכון תידרש למלא הצהרות וטפסים כפי שנדרש על פי הדין החל, אשר עשויים לכלול מידע אישי, לרבות ייפוי כוח לגוף המפעיל, הצהרת נהנים בחיסכון (הכוללת פרטים כגון שמם של הנהנים ומספר תעודת הזהות שלהם) והצהרות הנדרשות על ידי רשויות המס (לרבות הצהרות הנוגעות למיסוי תושבי ארה"ב). הפרטים הנאספים במסגרת טפסים כאמור עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם להחלטות הרשויות הרלוונטיות והוא נאסף מכוחן של חובות חוקיות החלות במסגרת פתיחת חיסכון. למען הסר ספק, קופות הגמל המוצעות באמצעות שירות החיסכון, מתופעלות על ידי צדדים שלישיים (למשל, חברת ביטוח או בית השקעות) שלהם מדיניות עצמאית לעניין שמירת וניהול מידע אישי אשר יועבר אליהם מרייזאפ לשם פתיחת תוכנית החיסכון ולרייזאפ אין שליטה והיא אינה אחראית על פעילותם של צדדים שלישיים כאמור.

 • תשלומים: השימוש בחלק מן השירותים המוצעים על ידינו כרוך ברכישת מנוי תשלום. אם החלטת לרכוש את השירותים (בהתאם לתנאי ההתקשרות אשר ימסרו לך בנפרד מתנאים אלו), ניתן יהיה לשלם את התשלום באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה", כהגדרתם בחלק ״ספקי שירותים חיצוניים״ להלן), המאפשרים למשתמשים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס אשראי או חשבון בנק. שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי רייזאפ, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד ובאופן מאובטח.


 • תכנית השגרירים: על מנת שנוכל להעביר לך את התגמול כחלק מהשתתפותך ב״תכנית
  השגרירים״, אנו עשויים לאסוף מידע רלוונטי על אודותיך, למשל פרטי חשבון בנק. לפרטים
  נוספים אודות תכנית השגרירים, לחץ כאן.

 • מימוש הטבות: בעת מימוש הטבות לשירות רייזאפ אשר הוענקו לך על-ידי צד שלישי, אנו עשויים לאסוף מידע רלוונטי על אודותיך, למשל שם וטלפון, ולהעביר מידע זה לצד השלישי אשר העניק לך את ההטבה, וזאת על מנת ליידע את הצד השלישי על מימוש ההטבה על ידך.

 

מידע אישי שאנו עשויים להפיק לגביך

 • כאשר אתה משתמש בשירות התזרים, הנתונים והמידע שאנו אוספים לגביך (למשל, מאפיינך הדמוגרפיים והכנסותיך) מעובדים באמצעות כלי בינה מלאכותית על מנת להפיק תובנות אשר יאפשרו לנו להעניק לך ייעוץ מקצועי ומותאם אישי באשר להתנהלותך הכלכלית. כך עיבוד המידע על ידינו כחלק ממתן השירותים עשוי להפיק מידע אישי לגביך, לרבות הכנסתך הפנויה, אפשרויותיך לנטילת הלוואות, אופן התנהלותך הכלכלי וכיוצא בזאת.

 • בנוסף, כחלק משירות התזרים אתה עשוי לקבל מאיתנו שירותים מיועץ מקצועי, וגם הוא עשוי להשתמש במידע שתמסור לו וכן במידע אודותיך המצוי אצל רייזאפ, על מנת להפיק תובנות נוספות באשר להתנהלותך הכלכלית.

מידע אישי שנמסר לנו מצדדים שלישיים

 • חלק מן המשתמשים בשירות התזרים, מופנים אלינו מצדדים שלישיים, כדוגמת עמותות וארגונים המסייעים בהתנהלות כלכלית. על מנת שנוכל לטפל בהפניות מסוג זה ונוכל להציע לך את שירות התזרים, גופים אלו עשויים להעביר אלינו מידע אישי מסוים אודותיך המצוי ברשותם, לרבות שם ומספר טלפון המאפשרים לנו ליצור עמך קשר.

 • כאשר משתמשים בשירות החיסכון פותחים קופות גמל באמצעות השירות, החברה המנהלת את הקופה עשויה להעביר לנו מידע אישי מסוים אודותיך, ככל שנדרש לצורך מתן השירות, וזאת בעת פתיחת הקופה ובמהלך תפעולה השוטף, לרבות פרטי חשבון הבנק ממנו מבוצעות ההפקדות לקופה.

 • שים לב כי באפשרותך לצרף לחשבונך בשירות התזרים גם צדדים שלישיים, כגון קרובי משפחה או מלווים מקצועיים אשר עשויים לסייע לך בניהול התנהלותך הכלכלית, כך שגם הם יקבלו את הודעות ה- WhatsApp הממוענות אליך. שים לב כי אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך אשר יימסר על ידי אותם צדדים שלישיים כחלק משימושך בשירותי רייזאפ.

מידע אישי הנוגע לבני משפחה וצדדים שלישיים אחרים

 • ייתכן כי כחלק מן השימוש בשירותי רייזאפ ייאסף ויעובד על ידינו מידע הנוגע לצדדים שלישיים, לרבות בני משפחה שלך, אשר מצוי בשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך ו/או בטפסים שונים שימולאו על ידך במסגרת שימוש בשירות החיסכון.

 • כמו כן, ייתכן כי ייאסף ויעובד על ידינו מידע אשר יימסר לנו על ידך באופן ישיר בנוגע לאותם צדדים שלישיים, כגון: שם בן/בת זוג, מספר חשבון הבנק של בן/ בת הזוג, הלוואות, הוצאות, נכסים תוכנית חיסכון עבור מוטב במסגרת שימוש ו/או רישום לשירותי החיסכון וכיו״ב.

שים לב: ככל שבמסגרת השימוש שלך בשירותים תאפשר לנו לקלוט ו/או תעביר אלינו, במישרין או בעקיפין, מידע אישי אודות צד שלישי (לרבות, מידע לגבי הבעלים הנוספים של חשבון הבנק שלך, ככל שמידע זה רלוונטי) הנך אחראי להשיג את כל ההסכמות הנדרשות בהתאם לדין לגבי איסוף ועיבוד מידע זה על ידינו. כמו כן, ככל שהצדדים השלישיים האמורים הם קטינים פחות מ-18 (למשל ילדיך), הנך מצהיר ומאשר בזאת כי הנך ההורה או האפוטרופוס של הקטין הנדון וכי הנך רשאי למסור לנו מידע אישי על אודות הקטין בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו. רייזאפ לא תישא בכל אחריות בקשר לאיסוף ועיבוד מידע כאמור.

מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה:

 • כאשר אתה משתמש בשירותי רייזאפ, לרבות באתר האינטרנט שלנו ובדפי הנחיתה, אנו עשויים לאסוף אודותיך מידע אישי ומידע שאינו אישי (כלומר, מידע אנונימי) באופן אוטומטי.

 • מזהים: כאשר אתה משתמש באתר האינטרנט או בדפי הנחיתה שלנו, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP שלך (או כתובת ה-Mac, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידינו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מזהים נוספים, לרבות מזהי פרסום המצויים במכשיר ממנו אתה גולש (למשל Google's Advertiser Identification או Apple's Identifier for Advertisers) לשם הענקת השירותים, לצרכי אבטחה ולמטרות פרסום ממוקד (באמצעות ספקי השירות שלנו, כגון Facebook).

 • נתוני מיקום גיאוגרפי: בעת השימוש שלך באתר האינטרנט ו/או בדפי הנחיתה שלנו, אנו עשויים לאסוף נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי, לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP, סימני GPS ומידע דומה אחר.

 • מידע טכני והתנהגותי: כמו מרבית האתרים והשירותים המקוונים, אנו אוספים באופן אוטומטי ופסיבי מידע אנונימי ואינו מזהה מהמכשירים שלך כאשר אתה ניגש, משתמש ומדפדף בשירותי רייזאפ, לרבות (i) מידע טכני כגון סוג והגרסה של המכשיר שלך ומערכת ההפעלה שלו, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת המקלדת, קישוריות Wi-Fi וכו'; ו- (ii) מידע התנהגותי שיכול לכלול מידע לא אישי, כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגותך, אשר עשוי לכלול, בין היתר, תיעוד של פעילותך בשירותים, זרם הקשות (click-stream) ומידע נוסף בעל אופי דומה (להלן, ביחד: "מידע טכני והתנהגותי").

 • דואר אלקטרוני: כאשר אנו שולחים לך דואר אלקטרוני, למשל ניוזלטרים, אנו אוספים באמצעות טכנולוגיות מעקב, מידע אודות עצם מסירת דבר הדואר והאם דבר הדואר נקרא על ידך.

 • סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים כגון Google Analytics ו- Facebook, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך באתר האינטרנט, בדפי הנחיתה ובשירותים שלנו באופן כללי.

לתשומת לבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בפרק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (ראה הגדרה ופירוט נוסף בחלק ״עוגיות וטכנולוגיות מעקב״ להלן).

למען הסר ספק, כל מידע שאינו אישי (למשל מידע טכני והתנהגותי) ייחשב למידע אישי, כל עוד הוא קשור או מקושר למידע אישי.

כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?

ככלל, המידע שאנו אוספים אודותיך והמידע שאתה מוסר לנו, משמש אותנו על מנת שנוכל להעניק לך את שירותינו ולצרכיה העסקיים הלגיטימיים של רייזאפ. שים לב כי אנו לא נשתמש במידע אודותיך הכלול במאגרי המידע שלנו, אלא למטרות שלשמן הוקמו המאגרים וכפי שהן מפורטות במדיניות פרטיות זו.

אנו משתמשים במידע שאינו אישי:

 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי המיועד לשימושנו הפנימי, ובין היתר על מנת שנוכל לקבלת החלטות אסטרטגיות מושכלות, תוך הבנה טובה יותר של קהלי היעד שלנו;

 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח של שירותינו;

 • בכדי להבין כיצד משתמשים בשירותינו ולשם התאמה, פיתוח ושיפור השירותים והמוצרים שלנו;

 • על מנת לשתף פעולה עם רשתות פרסום ומתווכי פרסום כדי להציג במכשירים שלך מודעות פרסומיות אודות השירותים וכדי לעזור לנו ולשותפינו לקבל החלטות טובות יותר, המבוססות על תחומי העניין שלך, לגבי המודעות המוצגות לך; ו-

 • כדי להתאים את השירותים לצרכיך ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך כשאתה משתמש בשירותים.

אנו משתמשים במידע אישי כדי:

 • לספק לך את השירותים;

 • להתחבר לחשבון הבנק/כרטיס האשראי המקוון שלך ולמשוך מידע פיננסי אודותיך לשם אספקת שירות התזרים;

 • לפתוח עבור משתמשים בשירות החיסכון קופות גמל אצל ספקי צד ג׳, לרבות לתת הצעות לעדכון הפקדות בקופה (למשל קביעת גובה ההפקדה החודשית);

 • לשלוח לך הודעות המהוות חלק מהשירות באמצעות יישומון ה-WhatsApp ובאמצעים דומים, לרבות הודעות מבוססות מיקום;

 • להתאים את השירותים באופן אישי לצרכיך;

 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו, ובין היתר על מנת שנוכל לאמת את זהותך בעת התחברות לחשבונך;

 • לצורך אימות פרטים, וכן לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה;

 • לשלוח לך הודעות שירות לגבי חשבונך (כגון, באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות-פוש), למשל אם לחצת על קישור לאיפוס סיסמה;

 • על מנת לדווח, לפי בקשתך, לצדדים שלישיים אודות שימושך בשירות התזרים (למשל, לארגונים ועמותות הפועלים בתחומי הסיוע להתנהלות כלכלית נכונה);

 • על מנת לדווח לצדדים שלישיים שהעניקו לך הטבה לשימוש בשירות רייזאפ כי מימשת את ההטבה;

 • כדי ליצור עמך קשר לצורך מתן תמיכה טכנית בקשר עם השירותים;

 • כדי שנוכל להעביר לך את התגמול כחלק מהשתתפותך ב“תכנית השגרירים“;
 • כדי שנוכל לשלוח לך דואר פרסומי, ניוזלטרים ועדכונים על ההתפתחויות בחברה, הצעות חדשות, חדשות בנוגע לשירותים וכיוצא בזאת באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש, הודעות WhatsApp או באופן מקוון (במקרים מסוימים ייתכן ונדרש לקבל את הסכמתך הנפרדת והפרטנית לשליחת דיוור מסוג זה);

 • כדי ליצור קמפיינים פרסומיים רלוונטיים המקדמים מוצרים ושירותים שלנו ושל שותפינו העסקיים, שלדעתנו יעניינו אותך ויהיו בעלי ערך עבורך, באמצעות שותפים כמו Google ו-Facebook, ואגב כך ייתכן ונעביר לפלטפורמות פרסומיות אלו מידע אישי מוגבל במטרה לייצר קמפיינים פרסומיים, איכותיים וממוקדים;

 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי, בין היתר בתחומי הכלכלה ההתנהגותית, המיועדים לשימושינו ולשימושם של שותפינו (לדוגמא, אנו עשויים להעביר מידע אנונימי וסטטיסטי המבוסס על שימושך בשירותים למכוני מחקר, ארגונים ועמותות רלוונטיים);

 • כדי לקבל מידע ביחס למיקום גיאוגרפי כללי (כלומר, מדינה) של המחשב או המכשיר ממנו אתה מחובר לאינטרנט בעת השימוש בשירותים, וזאת על מנת שנוכל לדעת את מיקומך הכללי וכן לצרכי פרסום ואבטחת מידע;

 • לצרכינו האדמיניסטרטיביים; ו-

 • כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו.

לכמה זמן אנו שומרים על המידע האישי שלך?

ככלל, אנו שומרים את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור, לתקופה סבירה וכל עוד לא ביקשת למחוק אותו. לשם כך, קבענו מועדים למחיקת המידע האישי של המשתמשים בשירותינו. שים לב כי מידע שאינו אישי יישמר על ידינו ללא מגבלה ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 • אנו נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור.

 • ככל שלא השתמשת בשירותים במשך 12 חודשים לפחות, אנו ננסה ליצור איתך קשר (באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך התקשרות אחרת), על מנת לבדוק האם הנך עדיין מעוניין להשתמש בשירות. ככל שלא נשמע ממך, כל המידע האישי המקושר לחשבונך יימחק.

 • ככל שנרשמת לקבל ניוזלטרים מהחברה ואלו לא נפתחו על ידך במשך 12 חודשים לפחות, אנו נסיר את פרטיך מרשימת התפוצה הרלוונטית.

 • אם תחל בהרשמה לשירותים, תוך הזנת פרטים חלקית, ולא תשלים את תהליך ההרשמה, המידע שהזנת כחלק מאותו הליך רישום יימחק תוך 24 שעות.

 • אם רכשת מאיתנו שירותים בתשלום, אנו נשמור את הנתונים שלך 12 חודשים לפחות לאחר סיום המינוי שלך, למקרה שיהיו בעיות חיוב או למקרה ונצטרך את המידע לצורך מתן מענה לסוגיות שירות לקוחות אחרות.

 • תיעוד של פניות לשירות הלקוחות שלנו נשמר למשך שלוש שנים מהמועד בו הוגש לנו.

 • מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיה אשר מזהה אותך באופן אישי, יישמר למשך 24 חודשים מרגע האיסוף מהמכשיר שלך.

 • אנו שומרים עותק אחד של כלל המידע שנאסף אודותיך כגיבוי, וזאת למשך 5 שנים. לתשומת ליבך, הגיבוי מוצפן והרשאות הגישה למידע המצוי בגיבוי זה מוגבלות לעובדי החברה על בסיס הצורך לדעת בלבד.

 • ייתכן ונצטרך לשמור מידע אישי אודותיך לתקופה ארוכה יותר במקרה של תביעה משפטית או אם אנו נדרשים לכך על פי כל דין.

 • מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש שלך בשירותים יכול שיישמר בשרתים שלנו ללא מגבלת זמן.

זכויותיך לעיין, לשנות, למחוק ולתקן את המידע האישי שלך

על פי החוק בישראל, ככלל הנך זכאי לעיין במידע אודותיך השמור במאגרי המידע של רייזאפ, וכן במקרים מסוימים לבקש לתקנו או למחוק אותו. אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לעיין במידע אודותיך השמור אצלנו, כמו גם לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו הודעת WhatsApp, או הודעה באמצעות דפי הנחיתה, או שלח לנו אימייל לכתובת: hello@riseup.co.il בצירוף הפרטים הרלוונטיים, ואנו נעשה כל מאמץ על מנת לטפל בבקשתך בהקדם האפשרי, בהתאם לדרישות הדין הרלוונטיות.

 • ככלל, באפשרותך לעיין במידע האישי אותו אנו שומרים לגביך באמצעות שליחת בקשה מתאימה בצ'ט המצוי בדפי החיתה. ככל שאין באפשרותך לצפות במידע שנעביר לך באמצעות אתר האינטרנט שלנו ו/או דפי הנחיתה, ו/או באמצעות ה-WhatsApp, או ככל שטרם הצטרפת לשירות (למשל, אם השארת את פרטיך באתר ואתה מעוניין לדעת איזה מידע אנו שומרים אודותיך), באפשרותך לפנות אלינו באמצעות שליחת מכתב לכתובת המופיעה בתחילת מדיניות זו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת hello@riseup.co.il.

 • אם אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי אודותיך שמצוי אצלנו, אנא שלח לנו בקשה מתאימה בצ'ט המצוי באתר האינטרנט ובדפי הנחיתה או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת hello@riseup.co.il, ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדרישות הדין הרלוונטיות.

 • בנוסף, ככל שאתה סבור כי השימוש שאנו עושים במידע האישי אודותיך פוגע בפרטיותך והנך מעוניין להגבילו, באפשרותך לפנות אלינו באמצעות שליחת מכתב לכתובת המופיעה בתחילת מדיניות זו או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת hello@riseup.co.il וככל שנוכל לעמוד בדרישתך מבלי לפגוע במתן השירותים שניתנים לך נפעל לעשות כן (ככל שדרישתך תגרום לכך שלא נוכל לספק לך את השירותים, תהא זכאי כמובן להפסיק את התקשרותך עמנו).

 • זכויות אלה אינן מוחלטות, ובמקרים מסוימים החברה עשויה להיות פטורה מכוח דין ממסירת המידע, תיקונו או מחיקתו.

 • שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין במידע, נבקש כי יצורפו הפרטים הבאים: שם, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה.

 • למען הסר ספק, קופות הגמל המוצעות באמצעות שירות החיסכון, מתופעלות על ידי צדדים שלישיים (למשל, חברת ביטוח או בית השקעות) שלהם מדיניות עצמאית לעניין שמירת וניהול מידע אישי אשר יועבר אליהם מרייזאפ לשם פתיחת תוכנית החיסכון ולרייזאפ אין שליטה על צדדים שלישיים כאמור. ככל שתבקש לממש את זכויותיך על פי דין ביחס למידע אישי המעובד ושמור אצל גופים כאמור, אנא פנה אליהם באופן ישיר.

 • מידע נוסף אודות דיני הגנת הפרטיות בישראל וזכויותיך ביחס למידע אישי שלך, תוכל למצוא באתר הרשות להגנת הפרטיות בכתובת: https://www.gov.il/he/Departments/the_privacy_protection_authority.

 • אם תבקש להתנתק מהשירות - נמחק את כל המידע האישי שלך.

שיתוף מידע עם אחרים

ככלל, איננו משתפים את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים למעט ככל שנדרש לצורך מתן השירותים, ואנו נוקטים בכל האמצעים המקובלים על מנת לשמור את המידע האישי שלך בסודיות ותחת אמצעי אבטחה מתאימים. עם זאת, על מנת להעניק לך את שירותינו, לשמור על האינטרסים הלגיטימיים שלנו ועל מנת לעמוד בחובות החלות עלינו מכוח דין, אנו עשויים במקרים מסוימים לחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים.

 

ככלל, רייזאפ לא תחלוק את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. עם זאת, היא עשויה לעשות כן על מנת:

 • לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי שלך באמצעות ספקים וצדדים שלישיים של מוצרים או שירותים מסוימים (כגון שירותי אירוח ענן) המאושרים על ידינו (לרבות, לפי העניין, לשותפים שלהם), וזאת אך ורק לשם אספקת השירותים המבוקשים על ידינו, ולא לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים מסוג זה עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן החוקים להגנה על מידע אישי מספקים הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבישראל, אולם אנו נשתמש רק בחברות שיכולות לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת;

 • לפתוח קופות גמל בשם משתמשים בשירות החיסכון, ולשם כך היא תעביר את מלוא המידע האישי הנאסף במסגרת שירות החיסכון לחברה המנהלת את תוכנית החיסכון, כפי שנבחרה על ידך (למשל חברת הביטוח או בית ההשקעות בו בחרת לפתוח את החיסכון באמצעות השירות);

 • לשלוח למפרסמים ורשתות פרסום נתונים הדרושים לשם יצירת פרסום ממוקד ורלוונטי עבורך של שירות או חוויית שירות של רייזאפ;

 • לדווח לצדדים שלישיים שהעניקו לך הטבה לשימוש בשירות רייזאפ כי מימשת את ההטבה, באמצעות העברת מידע רלוונטי אליהם, כגון מזהים אינטרנטיים, שם וטלפון;

 • לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית;

 • לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש;

 • לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;

 • להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה;

 • להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של רייזאפ, של לקוחותיה או של הציבור הרחב;

 • לאפשר מקרה של שינוי שליטה ברייזאפ, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, כל עוד הרוכש מתחייב לשמור על אותם תנאי פרטיות שבהצהרה זו; ו/או

 • על פי אישור מפורש ממך לפני הגילוי.

 • למען הסר ספק, רייזאפ רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע אנונימי ולא מזהה (להלן, "מידע לא אישי") לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי, כל עוד זה לא כולל מידע אישי או מזהה של לקוחות.

ספקי שירות חיצוניים

אנו רשאים להשתמש בתוכנה או בשירותי צד שלישי על מנת לאסוף, לאחסן ו/או לעבד את המידע שנאסף כמפורט לעיל. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי.

 • רייזאפ נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים. ייתכן ומידע אישי שלך יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים, אך זאת לצורך אספקת השירותים לרייזאפ בלבד. כמו כן, ספקי השירות החיצוניים נדרשים לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות החלות ביחס לעיבוד מידע אישי.

 • ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט שונים מאזור השיפוט שלך, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט שלך, אולם אנו נשתמש רק בספקי שירות שיכולים לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת.

 • ספקי השירות החיצוניים של רייזאפ כוללים, בין היתר, את השירותים הבאים:

 • שירותי ענן של Amazon (AWS), אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: https://aws.amazon.com/privacy/;

 • Google Analytics, אשר מדיניות הפרטיות שלה מופיעה בלינק הבא: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ;

 • Intercom, אשר מדיניות הפרטיות שלהם מופיעה בלינק הבא: https://www.intercom.com/legal/privacy

 • מרכז סליקה בנקאי (מס“ב), אשר מדיניות הפרטיות שלו מופיעה בלינק הבא: https://www.masav.co.il/useterms;

אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

השירותים המוצעים על ידינו (לרבות אתר האינטרנט שלנו) עשויים לכלול קישורים (לינקים) וכפתורים המפנים לאתרים ולפלטפורמות של צדדים שלישיים. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך הבלעדית.

 • קישורים מסוימים בשירותים שלנו (לרבות באתר האינטרנט) יאפשרו לך לעזוב את אתר האינטרנט ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לרייזאפ (לרבות, אך לא רק, כפתור "Share" של Facebook, Twitter, אינסטגרם ו-LinkedIn). בין היתר, ייתכן שאתרים אלו של צדדים שלישיים ישלחו קבצי עוגיות (ראה הגדרה להלן) לדפדפן שלך, וכך ישיגו מידע אישי אודותיך.

 • רייזאפ אינה נושאת באחריות בגין אתרים מקושרים ו/או ביחס למדיניות הפרטיות של השירותים שלהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הגישה לאתרים ושירותים אלה ניתנת אך ורק לנוחיותך. הנך מסכים ומאשר כי רייזאפ לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה (לרבות ביחס לשימוש ולגילוי של מידע אישי שלך על ידי צדדים שלישיים אלו).

 • רוב האתרים והשירותים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם (מדובר במדיניות פרטיות שונה ממדיניות פרטיות זו לגבי השימוש והגילוי של מידע אישי שלך על ידך לאתרים של צדדים שלישיים אלו). תמיד רצוי לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים אלה ובשירותיהם, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע הם אוספים.

אמצעי תשלום

התשלום עבור השירותים נסלק באמצעות צדדים שלישיים המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח. רייזאפ אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, והשימוש בשירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד.

 • ככל שייגבו ממך תשלומים דרך השירותים, תוכל לבצע אותם באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים ("ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות שימוש בנתוני כרטיס האשראי או חשבון הבנק שלך (כדוגמת PayPal). למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.

 • מובהר בזאת כי רייזאפ אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי רייזאפ או ספקיה אינם אחראים למעשים או למחדלים של ספקי שירותי הסליקה. השימוש בספקי שירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד והנך מאשר שאתה נוטל על עצמך את הסיכונים בביצוע עסקאות כלשהן באמצעות ספקי שירותי הסליקה. הנך מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.

 • שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי רייזאפ, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד, ובאופן מאובטח.

אבטחת מידע

אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודותיך כמשתמש בשירותינו. אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה, וזאת על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.

לפרטים נוספים אודות אבטחת המידע האישי אודותיך, לחץ כאן.

קטינים

על מנת להשתמש בשירותי רייזאפ, עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) אינם משתמשים בשירותינו.

 • על מנת להשתמש בשירותים שלנו עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18).

 • במקרה בהם יובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש בשירותים, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו.

 • לפניות בעניין זה, אנא שלח אימייל לכתובת: hello@riseup.co.il.

 • אנו שומרים על זכותנו לבקש ממך הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18).

עוגיות וטכנולוגיות מעקב

בעת השימוש אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות אשר עשויות לאחסן מידע מסוים על המחשב אוהמכשיר שבאמצעותו אתה גולש לאתר שלנו. טכנולוגיות אלו מאפשרות לנו, בין היתר, להפעיל מאפיינים מסוימים של השירותים שלנו באופן אוטומטי, לשפר את חוויית הגלישה והשימוש שלך, להציע לך פרסומות, לאסוף סטטיסטיקות אודות השימוש שלך באתר שלנו, לאסוף מידע טכני והתנהגותי (אנונימי) ועוד. רייזאפ ו/או ספקי השירות שלנו, עשויים להשתמש גם בקבצי עוגיות זמניים(אשר יפוגו ברגע שתסגור את הדפדפן) או עוגיות קבועות (אשר נשארות במערכת שלך עד למחיקתן). ניתן לנטרל את טכנולוגיות מעקב אלו.

 • בעת השימוש בשירותים, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ-"עוגיות" (cookies) web beacons, pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן: "טכנולוגיות מעקב"). טכנולוגיות מעקב אלה נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות לשירות), וכן להקל ולפשט את חוויית המשתמש שלך.

 • מידע שנאסף באמצעות טכנולוגיות מעקב עשוי לשמש אותנו לצורך אספקת השירותים, לצרכי אבטחת מידע, למדידת השימוש בשירותים ויצירת סטטיסטיקות ולצרכי פרסום לרבות ניהול קמפיינים שיווקיים של רייזאפ בפלטפורמות צד שלישי (למשל ב-Facebook). שים לב שספקי השירותים והשותפים העסקיים שלנו עשויים לאסוף מידע על אודותיך באמצעות טכנולוגיות מעקב (למשל: מזהי אונליין, מזהי פרסום וכתובות IP) ולהצליב מידע זה עם מידע אחר שהם מחזיקים על אודותיך על מנת להעניק לנו שירותי פרסום. כך למשל, השותפים העסקיים שלנו עשויים להצליב את מזהה האונליין ומזהי הפרסום שלך שנאספו על ידם מתוך אתר האינטרנט שלנו באמצעות טכנולוגיות מעקב, עם מספר הטלפון שלך שמצוי אצלם וכך לשלוח לך הודעות SMS מותאמות אישית

 • אתה יכול לנטרל את טכנולוגיות המעקב באמצעות דפדפן האינטרנט שלך. עם זאת, שים לב כי אם תמחק את טכנולוגיות המעקב או לא תאפשר את אחסונן ו/או אם תשנה את מאפייני ה-Flash ,החוויה המקוונת שלך בעת השימוש בשירותים שלנו תהיה מוגבלת.

 • על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש שלך וכיוצא בזאת. תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של צדדים שלישיים בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב שלהם.

 • לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לחסימת קבצי עוגיות, אנא עיין בסעיף 'עזרה' של הדפדפן בו אתה משתמש, או בקר בכתובת http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. להלן קישורים להנחיות בנוגע לחסימת קובצי Cookie בדפדפני אינטרנט נפוצים:

 • Chrome

 • Internet Explorer and Microsoft Edge

 • Mozilla Firefox

 • Safari

 • לידיעתך, אנו משתמשים ב- Google Analytics כספקית שירות המבצעת עבורנו ניתוחים של פעילויות המשתמשים באתר, לרבות באמצעות שימוש בקבצי עוגיות. Google מספקת תוסף לדפדפן המאפשר למשתמשים לבטל את המעקב על ידי Google Analytics בכלל האתרים בהם המשתמש גולש, ואשר ניתן להורדה כאן: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות

הנך מסכים בזאת לכך שנשתמש בפרטי הקשר שסיפקת לנו (כולל, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) בכדי לספק לך מסרים שונים לרבות מסרים פרסומיים הקשורים למוצרים ולשירותים הנוכחיים ו/או העתידיים שלנו, באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש, הודעות WhatsApp או בכל אופן מקוון אחר.

 • הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה, אשר יועברו אלייך באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS, מדיה חברתית, הודעות פוש, הודעות WhatsApp או בכל אופן מקוון אחר.

 • באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת hello@riseup.co.il, ולחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי רייזאפ הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.

 • אתה יכול לבטל את האפשרות לקבל הודעות פוש מאיתנו באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך או באמצעות שינוי ההגדרות במערכת ההפעלה של המכשיר ממנו אתה משתמש בשירותינו.

 •  
העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל

באמצעות השימוש בשירותי רייזאפ, מידע אישי אודותיך עשוי להיות מעובד או מועבר למדינות אחרות, והנך מסכים בזאת לכך שמידע אישי אודותיך יועבר או יעובד בדרך זו. ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

 • רייזאפ רשאית להעביר מישראל מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם. לתשומת לבך, רייזאפ רשאית להעביר מידע אישי גם למדינה ולסמכות שיפוט שמחילה חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה. למשל, המידע האישי שלך שנאסף כחלק משירותינו נשמר בשרתי Amazon Web Services, אשר אינם מצויים במדינת ישראל.

 • ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע לכלל המשתמשים בשירותי רייזאפ על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של אתר האינטרנט שלנו ו/או נשלח הודעת דואר אלקטרוני או הודעת WhatsApp בנוגע לשינויים כאמור.

 • אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן.

 • אנו נודיע לכלל המשתמשים בשירותי רייזאפ על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של אתר האינטרנט שלנו ו/או נשלח לך (לפי הפרטים שמסרת לנו) הודעת דואר אלקטרוני או הודעת WhatsApp בנוגע לשינויים כאמור.

 • שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר שלנו או נשלחה בדואר אלקטרוני או ב- ,WhatsApp ככל שהדבר רלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירותינו לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמתך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.