תנאי שימוש

תאריך עדכון אחרון: מאי 2024
בתוקף החל מתאריך: 7.4.2023

הקדמה

אנו מודים לך על שבחרת להשתמש בשירותיה של חברת רייזאפ מומנטס בע"מ (להלן: "רייזאפ"), אשר מאפשרים לך לנהל נכון יותר את תזרים משק הבית שלך ולחסוך לעתיד, ובכך לעזור לך לצמוח (to rise up) מבחינה כלכלית וצרכנית.

תנאי שימוש אלה חלים על: (א) המבקרים באתר שלנו שכתובתו riseup.co.il (להלן: "האתר") (ב) וכן על המשתמשים בשירות שלנו לניהול תקציב משק הבית (להלן:״שירות התזרים״) הניתן באמצעות יישומון ה-WhatsApp ובאמצעות דפי הנחיתה הייעודיים שזמינים דרך אתר האינטרנט שלנו (״דפי הנחיתה״); ו- (ג) המשתמשים בשירות החיסכון שלנו, המאפשר פתיחת תוכניות חיסכון במגוון מסלולים (להלן: שירות החיסכון״). כלל השירותים, ביחד (לרבות דפי הנחיתה והאתר), יכונו להלן: ״שירות רייזאפ״ או ״השירותים״.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

שים לב:

 • אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לפני שאתה משתמש בשירות רייזאפ או באתר שלנו.

 • התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין רייזאפ לבינך. בכניסתך, התחברותך, שימושך באתר ו/או בשירות רייזאפ, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים (וכי התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם להם), לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של רייזאפ, אותם תוכל למצוא כאן(להלן, תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות שלנו יכונו יחדיו: "התנאים" או "תנאי השימוש").

 • אם אינך מסכים לאי אלו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או משימוש בכל אופן באתר ו/או בשירות רייזאפ.

 • במידה ויש לך שאלות נוספות או הערות בנוגע לתנאים אלו, הנך מוזמן לפנות אלינו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת hello@riseup.co.il או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו ברחוב דניאל פריש 3, תל-אביב 6473409. נציגי רייזאפ עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

שירות רייזאפ והאתר שלנו

שירות התזרים נועד על מנת לסייע למשתמשי השירות לנהל נכון יותר את תקציב משק הבית שלהם ולמנוע חריגה ממנו, ובכך לעזור להם לצמוח (to rise up) כלכלית. שירות התזרים ניתן באמצעות יישומון WhatsApp וכן באמצעות דפי אינטרנט ייעודיים באתר האינטרנט שלנו. חלק משירות התזרים כפוף לתשלום דמי שימוש.

שירות החיסכון נועד לסייע למשתמשים בו, בין אם הם משתמשי שירות התזרים ובין אם לאו, לפתוח תוכניות חיסכון המוצעות על ידי חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל, וזאת בקלות בנוחות ובתנאים מועדפים.

בנוסף, הנך מוזמן לבקר באתר האינטרנט שלנו אשר משמש, בין היתר, לשם מתן מידע כללי לגבינו ולגבי שירות רייזאפ, לשם הרשמה לשירות רייזאפ ולשם יצירת קשר עמנו.

שים לב כי השימוש בשירות רייזאפ ובאתר הינו באחריותך הבלעדית וכי אחריותה של רייזאפ בגין השימוש בשירות רייזאפ ובאתר מוגבלת. לפיכך, אנו מבקשים כי תקרא בעיון את המגבלות המפורטות בסעיף זה, לפני השימוש בשירות רייזאפ או באתר.

שירות התזרים:

 • השירות: שירות התזרים מאפשר לך לנהל את מאזן ההוצאות וההכנסות של משק הבית שלך, על ידי ניתוח ההוצאות הקבועות שלך (כגון מגורים, חשבונות וכו'), ההוצאות שאתה מעוניין לעקוב אחריהן (כגון סל קניות, רכב וכו') וההוצאות המשתנות שלך (כגון בתי קפה, משלוחי אוכל, קניות וכו'). מטרת השירות היא לגרום לך לנהל נכון יותר את תקציב משק הבית שלך, למנוע חריגה ממנו ובכך לעזור לך לצמוח (to rise up) כלכלית. ככלל, שירות התזרים ניתן באמצעות יישומון WhatsApp וכן באמצעות וכן באמצעות דפי אינטרנט ייעודיים באתר האינטרנט שלנו.

 • שימוש ביישומון WhatsApp: חלק משירות התזרים ניתן באמצעות הודעות שיישלחו לחשבון ה-WhatsApp שלך. שים לב: זוהי אחריותך הבלעדית להתקין, על חשבונך, את יישומון ה-WhatsApp על המכשיר ממנו אתה מעוניין לגשת לשירות התזרים. למען הסר ספק, WhatsApp הינה רשת חברתית אשר פותחה ומתוחזקת על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים עם רייזאפ ואינם בשליטת רייזאפ. שימושך ביישומון WhatsApp כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החלים על משתמשי WhatsApp, הזמינים בכתובת https://www.whatsapp.com/legal/?lang=he. אם אינך מסכים לתנאים אלה, רייזאפ לא תוכל לספק לך את שירותי התזרים. רייזאפ אינה נושאת באחריות לשימושך ב-WhatsApp ו/או באחריות לכל תשלום עבור גלישה באינטרנט או שימוש ב- WhatsApp ( אשר ייקבעו לפי התעריפים שייקבעו על ידי ספק האינטרנט שלך ו/או על ידי החברה המספקת את WhatsApp).

 • צירוף קרובי משפחה וצדדים שלישיים: הנך רשאי לצרף צדדים שלישיים (למשל: בן/בת זוג, קרובי משפחה ונציגי ארגוני תמיכה כלכלית) לחשבונך בשירות התזרים, וזאת לפי שיקול דעתך הבלעדי.שים לב:התקשרותך עם רייזאפ דרך WhatsApp תיעשה אל מול נציג רייזאפ ו/או מול תוכנת תקשורת ייעודית (בוט). אנו עשויים לגבות תשלום נוסף עבור קבלת ייעוץ אישי מנציג רייזאפ. במידה וכן, נעדכן על כך לפני תחילת הייעוץ ונקבל את אישורך המפורש לכך.כאשר אתה מצרף כל צד שלישי לשירות רייזאפ, הנך מאשר כי אתה מבין שאותו צד שלישי עשוי לקבל באמצעות חשבון ה-WhatsApp שלו מידע אישי ורגיש אודותיך, לרבות מידע פיננסי, וכי צירוף של כל צד שלישי עשוי לחשוף את הצד השלישי למידע כאמור, ועל כן הוא נעשה באחריותך המלאה והבלעדית. רייזאפ ו/או נציגיה המורשים אינם אחראיים לכל פעולה ו/או מחדל של צד שלישי אשר צורף על ידך לחשבונך ברייזאפ, וכן לא יהיו אחראים לנזק כלשהו אשר ייגרם לך כתוצאה מצירוף של כל צד שלישי כאמור.

 • תשלום: השימוש בחלק משירות רייזאפ כפוף לתשלום, כמפורט בפרק "תשלומים" בהמשך. רייזאפ שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור שימוש בשירותים קיימים או חדשים נוספים בעתיד

שירות החיסכון

 • שירות החיסכון מאפשר למשתמשי השירות השוואה בין קופות גמל להשקעה (המוצעות לציבור ומופעלות על ידי צדדים שלישיים, ובין היתר על ידי בתי השקעות וחברות ביטוח, להלן: ״החברה המנהלת״) באחד מן המסלולים אשר יוצעו באמצעות השירות מעת לעת (״תוכנית החיסכון״), וכן פתיחה קלה ופשוטה של קופות גמל להשקעה באמצעות השירות. שירות החיסכון זמין למשתמשי שירות התזרים ולמשתמשים חדשים.

 • שים לב: רייזאפ אינה סוכנות ביטוח ו/או בעל רישיון פנסיוני, ואינה החברה המנהלת של קופת הגמל להשקעה. כל תנאי קופת הגמל להשקעה, לרבות עצם מתן אישור על פתיחת חשבון בקופת הגמל להשקעה, נעשים על ידי החברה המנהלת בלבד, לפי שיקול דעתה הבלעדי, באחריותה הבלעדית ובהתאם לתנאי תקנון קופת הגמל להשקעה, הוראותכל דין, חוזרי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ומדיניות החברה המנהלת. פתיחת החשבון, וכל התקשרות אחרת מולהחברה המנהלת, תיעשה על בסיס התקשרות ישירה בינך ובינה, בהתאם לתנאי ההתקשרות הרלוונטיים, ורייזאפ אינה מהווה צד להתקשרויות מסוג זה. בשום מקרה רייזאפ לא תיחשב כחברה המנהלת ו/או מי מטעמה ו/או כבעלת רישיון יועץ/משווק פנסיוני ולא תישא בכל אחריות בנוגע לחשבון ו/או לקופה, שימושך בחשבון ו/או בקופה ו/או כל נזק שיכוללהיגרם לך כתוצאה מהתקשרותך עם החברה המנהלת. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים אלה, יובהר כי רייזאפ אינה מעניקה כל מצג או התחייבות בקשר עם קופת הגמל ו/או החברה המנהלת. רייזאפ אינה מתחייבת כי קופת הגמלו/או מסלול ההשקעות מתאימים לצרכיך ו/או כי עדיפה על מוצרים פנסיונים אחרים המוצעים בשוק. אין בשירותים הניתנים באתר זה המלצה ו/או ייעוץ כלכלי ו/או ייעוץ או שיווק פנסיוני, לרבות באשר לכדאיות ההתקשרות עם החברההמנהלת ופתיחת חשבון בקופת הגמל. בכל מקרה של סתירה בין מידע הנמסר לגבי קופות הגמל באמצעות אתר זה,לבין מידע שנמסר על ידי החברה המנהלת ו/או תנאי תקנון קופת הגמל, רק מידע שנמסר במישרין על ידי החברההמנהלת ו/או תקנון קופת הגמל מחייבים. רייזאפ מקבלת תשלום מהחברה המנהלת עבור שירות החיסכון.

 • בשלב זה, אינך נדרש לשלם לרייזאפ בעד שירות החיסכון, עם זאת שים לב ש רייזאפ מקבלת תשלום מהחברה המנהלת עבור שירות החיסכון, וכי אתה עשויה להידרש לתשלום דמי ניהול בהתאם לתקנון קופת הגמל והמידע המוצע באתר.

האתר שלנו

 • האתר שלנו משמש לשם מתן מידע כלל לגבינו ולגבי השירותים, לשם הרשמה לשירות רייזאפ ולשם יצירת קשר עם רייזאפ.

התכנים שבאתר ובשירות רייזאפ

 • האתר ושירות רייזאפ (לרבות הודעות שנשלחות דרך ה- WhatsApp הייעודית) עשויים להכיל תכנים, מסמכים, מלל, קבצים, לוגואים, אייקונים, תמונות, סרטונים, קישורים, מאגרי נתונים, נתונים טכניים, ידע, מפרטים, “look and feel”, אלגוריתמים, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה ומאפיינים אחרים, לרבות תכנים כאמור שנמסרו לנו מצדדים שלישיים (להלן: "התכנים").

 • כל הזכויות בתכנים הינן בבעלות רייזאפ ו/או ניתנו לה ברישיון כדין.

 • אחריות המשתמש ומגבלות האחריות של רייזאפ

 • אנו ברייזאפ פועלים ללא לאות על מנת להעניק לך את השירות הטוב ביותר. על מנת לוודא כי שימושך בשירות כולל ייעוץ אשר מותאם לך אישית, אנו מעבדים את המידע הפיננסי שלך בצורה מדויקת ופועלים על מנת לאבטח את המידע האישי שלך ששמור אצלנו. עם זאת, וכמו בכל שירות מקוון אחר, ישנם סיכונים מסוימים בעת השימוש בשירות רייזאפ ובאתר, ועל כן שימושך בשירות רייזאפ ובאתר, והסתמכותך על התכנים המוצגים לך כחלק משימוש זה, הינם על אחריותך בלבד, ואנו ממליצים כי השימוש בשירות רייזאפ ובאתר ייעשה תוך הפעלת שיקול דעת, בכל עת.

 • מגבלת האחריות המלאה שלנו מפורטת בפרק 15 להלן, והנך מתבקש לקרוא אותו בעיון לפני השימוש באתר או בשירות רייזאפ, אולם אנו מבקשים להביא לתשומת ליבך, כבר בשלב זה, את עיקרי הדברים:

 • שירותי רייז אפ, האתר והתכנים ניתנים לך "כמות שהם" (“AS-IS”). אתה מסכים ומאשר כי השימוש בשירות רייזאפ, באתר ובתכנים (לרבות הסתמכותך על ייעוץ, ניתוחים ומידע פיננסים הנמסרים לך במהלך שימושך בשירות רייזאפ) הינו באחריותך הבלעדית

 • לרייזאפ, לרבות עובדיה, ספקיה, מנהליה, קבלני המשנה שלה, גורמים וצדדים שלישיים קשורים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה, אין כל אחריות לתוצאות העשויות לנבוע משימוש בשירותי רייז אפ, באתר ובתכנים, לרבות אחריות בנוגע לתפקוד השירותים ו/או האתר, לאספקת שירותים כאלה או אחרים, למהירות ואמינות השירותים ו/או לתוצאות השימוש בהם. רייזאפ ו/או נציגי רייזאפ המורשים כאמור, לא יהיו אחראיים לנזק כלשהו, לרבות אך לא רק, כל נזק הנובע משימושך בשירות רייזאפ, באתר, בתכנים וביישומון ה-WhatsApp או על הסתמכותך על כל מידע או ייעוץ הניתן במסגרתם

 • למען הסר ספק מובהר כי כל החלטה על הוצאה, הכנסה, השקעה, כולל כל החלטה פיננסית ו/או החלטות אחרות לניהול משק הבית וכלכלת המשפחה אשר יילקחו במהלך שימושך בשירות, נלקחות על ידך ובאחריותך הבלעדית.

 • שירות התזרים מבוסס, בין היתר, על מידע אודות מצבך הכלכלי הנשאב ממוסדות פיננסיים, לרבות מחשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך (כמפורט בפרק 7 להלן). רייזאפ אינה הבעלים, והיא אינה שולטת, מנהלת, מפעילה, תומכת, נותנת חסות או מעורבת בכל צורה שהיא עם המוסדות הפיננסיים (בנקים וחברות כרטיסי אשראי) המספקים מידע זה בקשר עם שירותי תזרים. לרייזאפ לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר או בכל חלק משירות רייזאפ.

התחייבויותיה של רייזאפ

רייזאפ מתחייבת להציג בפני משתמשי שירות התזרים את תזרים המזומנים שלהם באופן מדויק ומהימן, כדי שיוכלו לקבל החלטות פיננסיות מיודעות ומושכלות וכי כל המידע האישי שלך שיגיע לידי רייזאפ יישמר על ידנו בסודיות ובאופן מאובטח. אם הנך סבור כי ניתן לך מידע שאינו מדויק או כי מתבצע שימוש זדוני על ידי צד שלישי במידע שלך, ביכולתך לפנות אלינו ואנו ננקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת לסייע לך.

שירות התזרים:

 • רייזאפ מצהירה ומתחייבת כי בעת שימושך בשירות התזרים יוצג בפניך תזרים המזומנים שלך באופן מדויק ומהימן אשר יאפשר לך לקבל החלטות פיננסיות מיודעות ומושכלות. עם זאת, שים לב כי תזרים המזומנים מבוסס בעיקרו על מידע פיננסי המתקבל מחשבונותיך אצל מוסדות פיננסיים שונים (כמפורט בחלק ״מידע מוסדות ושירותים פיננסיים״ להלן). על כן, ככל שנפלה טעות באופן הצגת תזרים המזומנים שלך כחלק משירות התזרים, הנובעת מטעות במידע ש-"נשאב" מן המוסד הפיננסי, הרי שלא תהיה לנו כל אחריות לכך.

אבטחת מידע:

 • אנו מודעים לכך שבעת השימוש בשירות רייזאפ הנך מפקיד בידינו מידע אישי ורגיש ומתחייבים כי כל הנתונים והמידע שלך (לרבות מידע אישי ופיננסי) אשר יגיעו לידינו עקב שימושך בשירותים, יישמרו על ידינו בסודיות וכי ננקוט באמצעי ותקני האבטחה הרלוונטיים, המקובלים ו/או הנדרשים על פי דין, וזאת על מנת לשמור על שלמות הנתונים והמידע האמור ולהגן עליו מפני חשיפה לכל צד שלישי כלשהו, שימוש זדוני בו או העתקתו ללא רשות כדין.

 • למידע נוסף אודות אמצעי האבטחה שאנו מיישמים על מנת להגן על המידע שלך, אנא פנה למדיניות הפרטיות שלנו.

סיוע ללקוחות:

 • אם הנך סבור כי תזרים המזומנים שהוצג לך כחלק משימושך בשירות התזרים אינו מדויק או אם הנך סבור כי נעשה שימוש זדוני במידע או בנתונים אודותיך השמורים במאגרי המידע של רייזאפ, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי באמצעות שליחת דואר-אלקטרוני לכתובתhello@riseup.co.il עם פרטים מספקים בדבר האירוע, ואנו ננקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת לסייע לך.

פתיחת חשבון

כדי להשתמש בשירות רייזאפ, תידרש לפתוח חשבון באמצעות טופס הרישום המופיע באתר, במסגרתו יהיה עליך לספק לנו פרטים אישיים מסוימים (להלן: "החשבון"). כמו-כן, לצורך קבלת שירות התזרים תידרש לאשר לנו לצפות במידע הפיננסי שלך, למשל מידע מתוך אתר האינטרנט של חשבון הבנק או כרטיס האשראי שלך. 

יובהר כי בכפוף לקבלת הסכמתך במסגרת הליך פתיחת החשבון וכל עוד לא חזרת בך מהסכמתך זו (להלן מפורטות הדרכים באמצעותן באפשרות למחוק את חשבונך), החל ממועד פתיחת החשבון, לרבות חשבון ללא שירות תזרים, רייזאפ תישלח לך הודעות ועדכונים שונים, לרבות מידע שיווקי ו/או פרסומי, והכל בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של רייזאפ.

שים לב שבעת פתיחת החשבון עליך לספק לנו מידע מלא, מדויק ונכון, וכי מסירת פרטים שגויים או התחזות לאחר אסורה בהחלט ומהווה עבירה על פי דין. כמו-כן, הנך נדרש לאבטחת את המכשיר ממנו אתה משתמש בשירותים ולדווח לנו על כל חשד לפריצה או שימוש לרעה בחשבונך.

תוכל למחוק את החשבון באמצעות (א) שליחת בקשה דרך ה-WhatsApp כחלק מן השימוש בשירות התזרים, עם המילה ״הסר״; (ב) לבחור באופציה ״מחיקת חשבון״, הזמינה בדפי הנחיתה; או (ג) באמצעות פנייה אלינו בצ׳אט דרך האתר ו/או דפי הנחיתה. שים לב כי לאחר סגירת החשבון איננו מחויבים לשמור את המידע האישי והפיננסי שלך שנצבר במהלך שימושך בשירות רייזאפ.

אופן פתיחת חשבון

 • על מנת להשתמש בשירות רייזאפ, עליך לפתוח חשבון באמצעות טופס הרישום המופיע באתר, במסגרתו תידרש למסור לנו מידע אישי מסוים (כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו) לרבות שם מלא, מספר תעודת זהות, פרטי התחברות לשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או כרטיס האשראי שלך וכיוצא בזאת. כמו כן, כחלק מהליך פתיחת החשבון יהיה עליך לאשר כי קראת וכי אתה מסכים לתנאים אלו.

 • במסגרת פתיחת החשבון, עליך לספק לנו מידע מלא, מדויק ונכון, והנך מסכים בזאת כי לא תציג שלא כהלכה את זהותך או כל פרט אחר בחשבונך. מובהר כי שימוש בחשבון בנק או כרטיס אשראי שאינו שייך לך או מסירת פרטים שגויים אסורים בהחלט ומהווים עבירה על פי דין. היה וסברנו כי הקמת חשבון באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, הרי שבכך אתה חושף את עצמך לאחריות פלילית ו/או אזרחית.

 • הליך הרישום לא ייחשב כמושלם ומחייב ללא קבלת אישורה הסופי של רייזאפ. במקרה שתימצא אי התאמה במהלך בירור המידע האישי שנמסר על ידך, תישלח אליך הודעה מתאימה.

 • רק יחידים העומדים בתנאי רישום לשירות המפורטים בהרחבה בסעיף ״תנאים מקדמיים לרישום לשירות ולגלישה באתר״ להלן, יהיו רשאים לפתוח חשבון.

 • אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או להאציל את חובותיך בחשבון, ללא הסכמתנו המוקדמת בכתב.

אבטחת מידע

 • באחריותך לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשם שמירה על סודיותם של קוד הגישה לטלפון הנייד ממנו אתה משתמש בשירותים וקוד הגישה לחשבונך במערכת ה-WhatsApp, ולוודא שאף גורם שאינו מורשה לצפייה במידע ו/או שאינו מורשה להשתמש בשירות רייזאפ בהתאם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה לא יהיה בעל גישה לצפייה ו/או שימוש מכל סוג שהוא בשירות רייזאפ ו/או בנתונים האגורים בהם.

 • רייזאפ לא תישא באחריות או בחבות עבור נזק שייגרם לך בגין גישה בלתי מורשית, פריצה או חדירת מערך האבטחה או בגין כשל באחסון או גניבה, מחיקה, השחתה, הרס, נזק או אובדן נתונים או מידע (לרבות ביחס לאובדן או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש בלתי מורשה במכשיר הנייד שלך), למעט ככל שהחברה לא נקטה באמצעי אבטחת המידע הסבירים הנדרשים על פי דין.

 • עליך לדווח לנו באופן מידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך, ובכלל זה בקשר לכל פריצת אבטחה למכשיר ממנו אתה משתמש בשירותים.

תנאים מקדמיים לרישום לשירות ולגלישה באתר

על מנת להשתמש בשירות רייזאפ, עליך לעמוד במספר תנאים, המפורטים להלן. בין היתר, לשם שימוש בשירות התזרים עליך להיות בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, בעל כתובת דואר אלקטרוני וחשבון WhatsApp פעילים, כמו גם בעל זכויות בחשבון בנק רשום במוסד פיננסי בישראל. קטינים מתחת לגיל (18) אינם מורשים לגלוש באתר שלנו ולהשתמש בשירות רייזאפ.

תנאים לרישום לשירות רייזאפ

על מנת להירשם לשירות רייזאפ, עליך לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • עליך להיות כשיר לבצע פעולות משפטיות.

 • עליך להיות בעל תעודת זהות ישראלית תקפה.

 • עליך להיות בעל תיבת דואר אלקטרוני תקפה ופעילה ברשת האינטרנט.

 • עליך להחזיק בחשבון WhatsApp לצורך אספקת השירותים (לשם שימוש בשירות התזרים).

 • עליך להיות בעל זכויות בחשבון בנק רשום במוסד פיננסי בישראל (לשם שימוש בשירות התזרים).

רייזאפ תהיה רשאית למנוע ממך מלפתוח חשבון או לקבל את שירות רייזאפ בכל מקרה שבו יתעורר חשש סביר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי ביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות הדין ו/או הפרת תנאי מתנאי שימוש אלו ו/או מסרת בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים ו/או ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ברייזאפ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של השירות ו/או בצד ג' כלשהו. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השימוש, כאמור לעיל, כדי להטיל על רייזאפ אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מחובתך לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלו.

שימוש בשירות רייזאפ ובאתר על ידי קטינים

 • על מנת להשתמש בשירות רייזאפ ו/או באתר עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18) אינם משתמשים בשירות רייזאפ ו/או באתר. במקרה שיובא לידיעתנו כי אדם מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש בשירות רייזאפ ו/או באתר, אנו נחסום אדם זה מלהיכנס לשירות רייזאפ ו/או לאתר, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי (כהגדרתו של מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו) בנוגע לאדם כאמור. הנך רשאי לפנות אלינו לכתובת hello@riseup.co.il, אם הינך סבור כי אספנו מידע אישי ממשתמשים מתחת לגיל שמונה עשרה (18).

 • שים לב: שירות החיסכון מאפשר פתיחה של קופות גמל להשקעה בשם ילדים בני פחות מ-18 (קטינים). ככל שתשתמש בשירות החיסכון לשם פתיחת קופת גמל כאמור, הנך מצהיר ומאשר כי הנך ההורה או האפוטרופוס המורשה של הקטין אשר את פרטיו תמסור לשם השימוש בשירות החיסכון וכי הנך מחזיק בכל ההסכמות על מנת להשתמש בשירות בשם הקטין ולמסור לרייזאפ מידע אישי של הקטין ובשמו. אנו רשאים לדרוש הוכחת הורות/אפוטרופסות כאמור בכל שלבבמהלך שימושך בשירות החיסכון.

מידע, מוסדות ושירותים פיננסיים במסגרת שירותי התזרים

במסגרת השימוש בשירות התזרים, תידרש לאשר לנו לקבל גישה ולאסוף מידע פיננסי אודותיך ממוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים וחברות כרטיסי אשראי, וזאת על מנת שנוכל לספק לך את שירותינו. שים לב כי מידע זה "נשאב" מחשבונותיך אצל המוסדות הפיננסיים ומשמש אותנו על מנת להעניק לך את שירות התזרים, אולם אין באפשרותנו לוודא את נכונותו או מהימנותו. בנוסף, אנו עשויים לאסוף מידע גם אודות נהנים נוספים הרשומים בחשבונות אלו, ועל כן הנך נדרש להשיג את הסכמתם לאיסוף מידע אודותם מתוך החשבונות, לפי שימושך בשירות רייזאפ.

איסוף מידע ממוסדות פיננסיים:

 • במסגרת השימוש בשירות התזרים, תידרש לאשר לרייזאפ לצפות במידע מקוון (אינטרנטי) שלך המאוחסן על ידי מוסדות פיננסיים שונים, כולל בנקים וחברות כרטיסי אשראי (להלן: "מוסדות פיננסיים"). לשם כך, תידרש לחתום על ייפוי כוח ייעודי ובמקרים מסוימים לספק פרטים נוספים, לרבות שם המשתמש והסיסמא שלך לגישה אינטרנטית לחשבון הרלוונטי במוסדות הפיננסיים.

 • לחלופין, אנו עשויים לקבל את המידע האמור על-ידי התממשקות עם חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך, באמצעות ממשק ייעודי (API) המוצע על ידי הבנק ו/או חברת האשראי הרלוונטיים. במקרה זה לא נאסוף את פרטי ההתחברות לשירות האינטרנטי של חשבון הבנק ו/או חשבון כרטיס האשראי שלך, אלא נקבל מזהה (token) ממפעיל הממשק הייעודי, על מנת להתממשק עם חשבונותיך, וזאת בהתאם להרשאות הגישה שתעניק לבנק ו/או חברת האשראי הרלוונטיים.

 • שים לב כי סגירת החשבון ו/או התנתקות מהשירות ו/או ניתוק ההתממשקות בין חשבונך ברייזאפ עם חשבונך במוסד הפיננסי, אינן מבטלות את ההסכמה להעברת מידע או הרשאת הגישה שנתת למוסד הפיננסי כדי שרייזאפ תוכל לקבל מידע מחשבונך במוסד הפיננסי. על מנת לבטל את הגישה יש לפנות לרייזאפ בבקשה מתאימה או לפנות לאתר הפעולות של הבנק או חברת כרטיסי האשראי ולהשלים באמצעותם את תהליך ביטול ההרשאה.

 • אנו מרכזים, מסכמים ומנתחים את המידע הפיננסי הנשאב מחשבונותיך אצל המוסדות הפיננסיים על מנת להעניק לך את שירות רייזאפ, כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו.

 • רייזאפ שומרת ואוגרת את המידע הפיננסי לו אתה מעניק לה גישה, לרבות מספרי חשבון בנק וכל מידע הדרוש לשם התחברות והצגת מידע פיננסי הקיים באתרים המקוונים של המוסדות הפיננסיים, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות של רייזאפ.

שים לב:

אתה מאשר כי ידוע לך שייתכן שהמידע הזמין אצל המוסדות הפיננסיים אינו מדויק ו/או אינו מסווג בצורה מדויקת (לדוגמא: העברת כספים שסווגה כקבלת כספים, טעות סופר ביתרת החשבון וכיוצ"ב). שים לב כי אנו מסתמכים על מידע זה, כפי שהוא מתקבל מן המוסדות הפיננסיים, על מנת להעניק לך את שירות רייזאפ, וכי אין באפשרותנו לוודא את נכונותו, דיוקו או מהימנותו. לפיכך, חלה עליך החובה להפעיל שיקול דעת ולבדוק באם המידע הפיננסי המוצג בשירות רייזאפ הינו עדכני ומדויק, בין אם על ידי בדיקת תאריך עדכון המידע, אופן סיווגה והצגתה של כל פעולה פיננסית ו/או בכל דרך מקובלת אחרת.

למען הסר ספק, המוסד הפיננסי איננו צד להתקשרות שבינך ובין רייזאפ, רייזאפ אינה פועלת בשם המוסד הפיננסי או מטעמו והמוסד הפיננסי אינו אחראי על פעילותה של רייזאפ או כל ליקוי בה.

מידע אודות צדדים שלישיים:

 • במהלך הגישה לחשבונותיך אצל המוסדות הפיננסים (קרי, גישה לקבלת מידע מאתר האינטרנט של המוסד הפיננסי בו אתה מחזיק בחשבון הבנק או כרטיסי האשראי שלך), אנו עשויים להיחשף למידע אודות צדדים שלישיים שאינם משתמשים בשירות רייזאפ, למשל מידע פיננסי אודות בני/בנות זוג שמוגדרים כנהנים נוספים באותם חשבונות.

 • הרשמתך ושימושך בשירות רייזאפ וכן מסירת פרטי ההתחברות לחשבונותיך במוסדות הפיננסיים, מהווים אישור כי קיבלת את כל ההסכמות הנדרשות מן הנהנים בחשבונותיך במוסדות הפיננסיים הרלוונטיים לאיסוף מידע אישי אודותם על ידי רייזאפ, כמתואר בתנאים אלו.

 • שים לב כי איננו אוספים בכוונה וביודעין מתוך חשבונותיך אצל המוסדות הפיננסיים מידע אישי אודות צדדים שלישיים שאינם נהנים בחשבון (למשל מוטבים בהעברות שתבצע), אולם ייתכן ומעת לעת מידע מסוג זה ייאסף על ידינו כחלק ממתן שירותינו.

 • במידה וקיבלת פנייה מנהנה בחשבונך או כל צד אחר אשר פרטיו מופיעים בחשבון, לפיה אותו גורם אינו מעוניין כי מידע אודותיו ייאסף על ידי רייזאפ, נבקש כי תודיע לנו על כך ללא דיחוי באמצעות ה-WhatsApp, יישומון השירות או האפליקציה.

רכישת מנוי לשימוש בשירות התזרים

השימוש באתר האינטרנט ובשירות החיסכון הוא בחינם. עם זאת, אנא שים לב כי שירות התזרים ניתן אך ורק למשתמשים שבחרו לרכוש מנוי. דמי המנוי מפורטים באתר האינטרנט שלנו, אולם תנאים נוספים חלים על רכישת מנוי כאמור, והם מפורטים להלן, ונבקש כי תקרא אותם בעיון לפני רכישת מנוי.

תנאי רכישת המנוי:

 • שירות התזרים פתוח למשתמשים משלמים בלבד וכרוך ברכישת מנוי ("המנוי"). דמי המנוי מפורטים באתר האינטרנט שלנו וכוללים מע"מ.
 • אנו עשויים להציע מעת לעת מסלולי תשלום שונים לשירות התזרים, כדלקמן:
  • מנוי בתשלום חודשי: המנוי החודשי מהווה עסקה מתמשכת כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") לתקופה בלתי קצובה, והוא מחויב בתשלום מראש, בתחילת כל חודש קלנדרי, החל מהחודש הקלנדרי בו נרכש המנוי לראשונה (לאחר תקופת הניסיון) ("מנוי חודשי"). המנוי שלך יימשך עד לביטולו על ידיך בכל עת, כמפורט ב"תנאי הביטול" להלן.
  • מנוי בתשלום שנתי: משתמשים אשר רשומים למנוי חודשי ברייזאפ, שהגדירו פרטי תשלום עבור המנוי החודשי (קרי, לאחר תקופת הניסיון), יוכלו לרכוש מנוי בתשלום שנתי, כלומר מנוי בתשלום מראש בגין תקופה של 12 חודשים רצופים ("מנוי שנתי"). המנוי השנתי מהווה עסקה מתמשכת לתקופה בלתי קצובה, והוא מחויב על בסיס שנתי, בתחילת כל שנה, החל מהיום בו נרכש המנוי לראשונה (לאחר תום מחזור החיוב של המנוי החודשי, בשנה הראשונה של המנוי השנתי). המנוי שלך יימשך עד לביטולו על ידך בכל עת, כמפורט ב"תנאי הביטול" להלן.  אנו נשלח לך תזכורת על אודות החיוב הבא בין 60 ל-30 יום לפני מועד החיוב השנתי וככל שלא תבטל את המנוי במהלך תקופה זו, תחויב באופן אוטומטי בגין דמי המנוי השנתי במועד החיוב השנתי הקרוב. למען הסר ספק, ההצטרפות למנוי השנתי אינה כוללת כפל הטבות או מבצעים אשר מוצעים במסגרת המנוי החודשי ובכלל.
  • מינוי לשלושה חודשים במחיר מיוחד: מנויים במסלול זה רכשו מינוי לתקופה של שלושה חודשים במחיר מוזל בתשלום מראש, חלף חודש התנסות, המהווה עסקה לתקופה קצובה. בתום שלושת החודשים וככל שלא בוטל המנוי, תחל התקשרות במסלול מנוי חודשי (בעלות של מינוי חודשי כפי שמפורסם במועד החיוב באתר רייזאפ) לתקופה מתמשכת שאינה קצובה.רכישת התוכנית מוצעת למשתמשים חדשים בשירות רייזאפ (אשר לא היו בעלי חשבון לשירות רייזאפ בעבר) ו/או למשתמשים אשר יוזמנו על-ידי רייזאפ מעת לעת ובכתב, בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. רייזאפ אינה מתחייבת כי ההשתתפות בתוכנית פתוחה לכלל המשתמשים בשירותיה.ביטול מינוי לשלושה חודשים במחיר מיוחד: מדיניות הביטול שלנו מיטיבה עם הלקוחות שלנו - אנו מאפשרים ביטול מנוי בכל עת על פי התנאים הבאים: במקרה בו תבחר לבטל את המנוי לשלושה חודשים במחיר מיוחד בתוך 14 יום מיום ההתקשרות (או ממועד שבו קיבלת מסמך המפרט את פרטי העסקה, המאוחר מבניהם), יוחזר לך מלוא התשלום אף אם החלה תקופת המנוי. במקרה בו הודעת הביטול תינתן לאחר 14 יום מיום ההתקשרות, יבוטל המנוי בתוך 3 ימים ותחויב בתשלום בגין החלק היחסי שבו היה המנוי שלך בתוקף עד הביטול.
 • מעת לעת אנו עשויים להעניק תקופת ניסיון מוגבלת ללא עלות עבור שימוש בשירות. לאחר תום תקופת הניסיון, אלא אם תודיע על ביטול המנוי, המנוי יהפוך למנוי חודשי בתשלום, כאמור לעיל. 
 • אנו עשויים לשנות את דמי המנוי מעת לעת, ובמידה ששינוי דמי המנוי משפיע על המנוי שלך, נשלח לך הודעה, לפחות שלושים (30) יום מראש, על השינוי בדמי המנוי שלך. שים לב שכל שינוי בדמי המנוי לא ישפיע על תקופת מנוי שכבר שולמה ותיכנס לתוקף בתקופת חידוש המנוי שתחל לפחות 30 יום לאחר מתן הודעה כאמור. אם אין ברצונך לקבל את שינוי דמי המנוי, תוכל לבטל את המנוי כמפורט ב"תנאי הביטול" להלן. 
 • ככל שהתשלום עבור המנוי לא התקבל על ידינו, מכל סיבה שהיא (למשל אם פרטי כרטיס האשראי שלך אינם נכונים או אם כרטיס האשראי שלך בוטל), ואינך מעדכן את פרטי אמצעי התשלום לפי בקשתנו, אנו שומרים על זכותנו לבטל את המנוי או להשעותו באופן מיידי.
 • תוכל להודיע לנו על רצונך לבטל את המנוי בעל פה או בהודעה בעל פה במקום העסק, או בכתב באמצעות: (א) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת hello@riseup.co.il; (ב) משלוח דואר רשום לכתובת: רייזאפ מומנטס, דניאל פריש 3, קומה 2, תל אביב; או (ג) דרך צ'ט עם צוות רייזאפ (חווית לקוח). באפשרותך לבטל את המנוי בעצמך גם דרך שירות התזרים. בהודעת הביטול על המשתמש לפרט את שמו ומספר הזהות שלו.
 • הודעת הביטול תיכנס לתוקפה עד שלושה ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה אצל רייזאפ, למעט הודעות שיתקבלו בדואר רשום אשר ייכנסו לתוקפן עד שישה ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה אצל רייזאפ, אלא אם ציינת בהודעת הביטול מועד מאוחר יותר.
 • שים לב כי לא ניתן להקפיא את המנוי אלא לבטלו בלבד, וכי למעט כפי שנדרש מכוח תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, לא יוענקו החזרים בגין תשלומים שבוצעו על ידך תחת תנאים אלה, לרבות דמי המנוי כאמור.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, שים לב כי תעמוד לרשותך האפשרות להודיע לנו על ביטול המנוי בסוף מחזור החיוב הבא, במועד מאוחר יותר או באופן מיידי, וכי תנאי הביטול הבאים יחולו על ביטול מיידי של המנוי:
  • מנוי חודשי - ככל והביטול מתייחס למנוי החודשי, ושולמו דמי מנוי עבור החודש בו מבוקש הביטול, תהא זכאי להחזר יחסי של דמי המנוי ששולמו ביחס לאותו חודש, החל מיום כניסתה לתוקף של הודעת הביטול, כאמור לעיל.
  • מנוי שנתי – ככל והביטול מתייחס למנוי השנתי, תהא זכאי להחזר דמי המנוי בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% מהתשלום ששולמו על ידך (או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים), וזאת ככל שהודעת הביטול התקבלה במהלך 14 הימים הראשונים ממועד רכישת המנוי או מיום קבלת מסמך המפרט את פרטי העסקה, לפי המאוחר. החל מהיום ה-15, ההחזר יינתן בניכוי העלות היחסית עבור חודשים בהם המנוי היה פעיל ובתוקף לפי תעריפי מינוי חודשי מתחדש באותה העת (לרבות הימים מתוך החודש בו התקבלה הודעת הביטול).
  • בנוגע למשתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, המשתמש יוכל לבטל את המנוי בתוך ארבעה חודשים ממועד רכישת המנוי או מיום קבלת מסמך המפרט את פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות כללה שיחה בין המשתמש לרייזאפ, לרבות שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
 • שים לב: ככל שתבחר למחוק את חשבונך, המידע והנתונים אודותיך, לרבות המידע האישי והפיננסי אודותיך אשר נצבר במהלך שימושך בשירות רייזאפ, יימחקו בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות שלנו, ורייזאפ לא תישא בכל אחריות בנוגע לאבדן זה.

ספקי שירותי תשלום מקוונים:

 • תשלומים עבור המנוי מעובדים באמצעות ספקי שירותי תשלום מקווני (כדוגמת PayPal). אנו רשאים להוסיף או לשנות את ספקי שירותי התשלום עמם אנו מתקשרים לצורך הענקת השירותים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. ספקי שירותי התשלום מאפשרים לך לשלוח תשלומים באופן מקוון ומאובטח באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב או חשבון בנק. אנחנו לא שולטים ואיננו קשורים עם ספקי שירותי התשלום, שהם קבלנים עצמאיים ואין להם כל יחסי עובד-מעביד או יחסי סוכנות עם רייזאפ. רייזאפ אינה אחראית בשום אופן למעשים (או מחדלים) של ספקי שירותי התשלום. השימוש בספקי שירותי התשלום הוא על אחריותך בלבד. באחריותך לציית לכל התנאים המפורטים על ידי ספקי שירותי התשלום בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם.
תוכנית "לא הרווחת לא שילמת!"

תקנון תוכנית "לא הרווחת לא שילמת!" (להלן: ״התוכנית״)

 • ההשתתפות בתוכנית פתוחה למשתמשים חדשים בשירות רייזאפ (אשר לא היו בעלי חשבון לשירות רייזאפ בעבר) ו/או למשתמשים אשר יוזמנו על-ידי רייזאפ מעת לעת ובכתב, בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. רייזאפ אינה מתחייבת כי ההשתתפות בתוכנית פתוחה לכלל המשתמשים בשירותיה. 
 • ההשתתפות בתוכנית כרוכה ברכישת מנוי חודשי בתשלום לשירות התזרים, בהתאם ובכפוף לתנאים אלה. למען הסר ספק, המנוי שלך יעמוד בתוקף עד לביטולו, כמפורט ב"תנאי הביטול" להלן. למען הסר ספק, מנויים לשירות התזרים במנוי שאינו מתחדש באופן חודשי, לרבות מינויים שנתיים, אינם זכאים להשתתף בתוכנית. 
 • למשתתפים בתוכנית תוענק ההטבה הבאה: כעבור 90 יום ממועד קבלת תזרים ראשון בשירות התזרים, ייפתח לך חלון זמנים למשך 10 ימים, בו תוכל לבטל את החשבון ברייזאפ לשירות התזרים מכל סיבה שהיא, ותהיה זכאי לקבל החזר כספי מלא בגין דמי מנוי ששולמו בפועל על ידך בעבור שירות התזרים (סך הכל עד 4 מחזורי חיוב)(להלן: ״חלון הזמנים״). ההחזר יבוצע בתוך 14 יום מביטול החשבון. יובהר כי במקרה של ביטול חשבון וקבלת החזר כספי, לא תוכל להמשיך להשתמש בשירות התזרים. מחיקת החשבון לאחר שחלף חלון הזמנים, לא מזכה בהחזר או הטבה חלופית מכל סוג ותחת כל נסיבות שיתקיימו.
 • לא ניתן לקבל החזר כספי מלא טרם תחילת חלון הזמנים, דהיינו לפני שהסתיימו 90 יום בתוכנית. החזרים כספיים בגין ביטול חשבונך ברייזאפ לפני כניסתו לתוקף של חלון הזמנים יבוצעו בהתאם ל-"תנאי הביטול" המפורטים בתנאי שימוש אלה. להלן דוגמאות מפורטות ביחס להחזר הכספי ללקוח שהצטרף לתוכנית וביקש לבטל את החשבון:
  • ביטל את החשבון 20 יום לאחר קבלת התזרים הראשון - קבלת החזר יחסי על הימים שנותרו לחיוב החודשי הראשון.
  • ביטל את החשבון 50 יום לאחר קבלת התזרים הראשון - קבלת החזר יחסי על הימים שנותרו לחיוב החודשי השני.
  • ביטל את החשבון 90 יום לאחר קבלת התזרים הראשון ולפני שחלפו 100 יום, דהיינו בתוך חלון הזמנים - קבלת החזר מלא, עד 4 חיובים חודשיים.
  • ביטל את החשבון 101 יום לאחר קבלת התזרים הראשון - קבלת החזר יחסי על הימים שנותרו לחיוב החודשי הרביעי.
 • החזר כספי כתוצאה מביטול חשבון לשירות התזרים שנעשה במסגרת חלון הזמנים, כפוף לחיבור חשבון המשתמש לחשבונותיו בבנקים ובמוסדות פיננסיים אחרים ושימוש בפועל בשירות רייזאפ במהלך תקופת התוכנית. 
 • משך התוכנית הוא 100 ימים מיום קבלת תזרים ראשון בשירות רייזאפ. 
 • ההשתתפות בתוכנית הינה הטבה אשר כל משתמש רשאי לנצל פעם אחת בלבד. אין כפל הנחות ומבצעים. ההטבה המוענקת במסגרת התוכנית אינה ניתנת להמרה למזומן או כל הטבה אחרת.
 • ההשתתפות בתוכנית היא אישית ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד. הזכאות להשתתף בתוכנית ו/או ההטבה המוענקת במסגרת התוכנית אינן ניתנות להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר. 
 • רייזאפ תהא זכאית לבטל את השתתפותך בתוכנית ו/או את ההטבה המוענקת במסגרת התוכנית במקרה של שימוש  לרעה בתוכנית ו/או בשירותי רייזאפ, לרבות שימוש בהם בניגוד לתנאים אלה ו/או בניגוד לדין.
 • בהצטרפותך לתוכנית אתה מאשר כי קראת את תנאים אלה וכי אתה מאשר ומקבל אותם.
 • מועד סיום התוכנית הינו בהתאם לצרכי ושיקול דעתה הבלעדי של רייזאפ. רייזאפ החברה רשאית להפסיק ו/או להאריך את תקופת התוכנית בכל עת ללא כל תביעה או טענה מצדך.
קניין רוחני, סימני מסחר ובעלות בזכויות

האתר, והשירותים הם בבעלות רייזאפ ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים, ורייזאפ מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל לעשות שימוש באתר ובשירות רייזאפ, בכפוף לתנאי שימוש אלו. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי רייזאפ ונותני הרישיון שלה. שים לב כי ככל שתמסור לנו משוב אודות האתר או השירותים, הנך מעניק לרייזאפ רישיון לעשות שימוש בכל משוב כאמור, על- פי שיקול דעתה של רייזאפ.

זכויות קניין רוחני

 • האתר, דפי הנחיתה, השירותים והתכנים בהם, כמו גם הנכסים הקנייניים של רייזאפ וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: "הקניין הרוחני"), הם בבעלות רייזאפ ו/או נמסרו לה ברישיון ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני אחרים ועל ידי אמנות והסכמים בינלאומיים. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי רייזאפ ונותני הרישיון שלה.

 • בכפוף לתנאי שימוש אלו, החברה מעניקה לך זכות אישית, הדירה, בלתי-ייחודית, בלתי-עבירה ואשר לא ניתן להעניק בה רישיונות-משנה להשתמש בשירות רייזאפ, באתר, בדפי הנחיתה ובתכנים. למען הסר ספק, התנאים אינם מקנים לך זכות בקניין הרוחני של החברה, אלא אך ורק זכות שימוש מוגבלת וניתנת לביטול כאמור. אף הוראה בתנאים לא מהווה ויתור על קניינה הרוחני של רייזאפ על-פי כל דין.

 • הסימנים, הלוגואים של רייזאפ ושאר המזהים הקניינים המשמשים את רייזאפ בקשר עם השירות (להלן: "סימני המסחר של רייזאפ") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של רייזאפ, בין אם רשומים ובין אם לאו, בין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר ו/או במסגרת השירותים המוענקים על ידי רייזאפ, כולל ב-WhatsApp, שייכים לבעליהם ("סימני מסחר של צדדים שלישיים"). סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים במסגרת השירותים (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של רייזאפ או בסימני המסחר של צדדים שלישיים, ולכן עליך להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.

פידבק (משוב)

 • היה ותספק לנו משוב, פידבק, הערה או הצעה כלשהי לגבי השירותים (להלן: "פידבק"), רייזאפ תקבל רישיון בלעדי, ללא תמלוגים, תמידי, כלל עולמי ובלתי הדיר לשלב את הפידבק בכל המוצרים והשירותים הנוכחיים או העתידיים שלה, מבלי להעניק לך כל תמורה. אתה מאשר כי הפידבק ייחשב כמידע שאינו סודי. כמו כן, אתה מצהיר כי הפידבק אינו כפוף לתנאי רישיון אשר יש בהם כדי לחייב את רייזאפ לעמוד בחובות נוספים בקשר למוצריה ו/או לשירותיה המשלבים את הפידבק.

שימושים אסורים

ישנן פעולות מסוימות אשר אסורות בעת השימוש באתר ו/או בשירות רייזאפ. אנא קרא הגבלות אלו בעיון. אי עמידה בהגבלות ואיסורים אלו עשויה להביא לידי סיום את השימוש שלך באתר ו/או בשירות רייזאפ, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ואף לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.

 • אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש בשירותים ו/או באתר ו/או לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש בשירותים ו/או באתר ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר ו/או מדפי הנחיתה ו/או מהשירותים כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של רייזאפ או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש פעולת האתר ו/או השירותים, השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר ו/או השרתים, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי רייזאפ משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר או רייזאפ; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר ו/או השירותים; (ח) לעקוף את האמצעים בהם רייזאפ משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או דפי הנחיתה ו/או השירותים; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר ו/או דפי הנחיתה או בשירותים או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ או לעשות שימוש דומה בתכנים; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, לעבד, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לאסוף, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת, לערוך הנדסה הופכית, לשלב עם תוכנה אחרת - כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של רייזאפ, לרבות הקניין הרוחני (כהגדרתו של מונח זה לעיל) של רייזאפ, בכל אופן או בכל אמצעי; (יא) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של רייזאפ בכתב ומראש; (יב) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר, השירותים והתכנים; (יג) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או דפי הנחיתה ו/או לשירותים; (יד) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (טו) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, התכנים או השירותים, כל וירוס, "תולעת", סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; ו/או (טז) להשתמש באתר ו/או בתכנים ו/או בשירותים לכל מטרה בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באתר ו/או להפר אי אלו מהתנאים.

מדיניות פרטיות

תנאי מקדמי לשימושך בשירותים שלנו הינו קריאה והסכמה למדיניות הפרטיות שלנו, אותה תוכל למצוא כאן.

אנו מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע האישי שאתה משתף עמנו. אנו מאמינים שיש לך את הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש שלך באתר ו/או בשירות רייזאפ. מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. אתה מסכים ומאשר כי רייזאפ תעשה שימוש במידע אישי שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.

תנאי מקדמי לשימושך בשירותים הנו קריאה והסכמה למדיניות הפרטיות.

קישורים לאתר וקישורים לאתרי צדדים שלישיים

אנו מברכים קישורים לכל דף באתר, אולם אינך רשאי לקשר לאתר מאתר שאינו שלך או שאינך מחזיק באישור לשימוש בו ואינך רשאי להצהיר על כל קשר או אישור של החברה לשירותים המוענקים על ידך או לתאר את רייזאפ באופן כוזב או פוגעני. כמו-כן, נבקש להביא לתשומת ליבך, שהאתר, ושירות רייזאפ ככלל כוללים קישורים אשר מאפשרים לך לעזוב אותם ולהיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של רייזאפ ואינם בשליטתה. השימוש באתרים אלו הוא על אחריותך בלבד.

 • אנו מברכים קישורים לכל דף באתר. הנך רשאי ליצור קישור היפרטקסט לאתר כל עוד הקישור אינו מצהיר במפורש או במשתמע על כל קשר או אישור של פלטפורמת האינטרנט שלך ו/או מוצרים ו/או שירותים שאינם ניתנים על ידי רייזאפ, ואינו מתאר את החברה באופן כוזב או פוגעני. אינך רשאי לקשר לאתר מאתר שאינו שלך או שאינך מחזיק באישור לשימוש בו. בכל מקרה שבו אתה מקשר לאתר, הנך מצהיר כי האתר שלך אינו מכיל תוכן שאינו חוקי, פוגע או מפר זכויות של צדדים שלישיים. עם זאת, איננו מתירים מסגור (framing) או in-line linking.

 • קישורים מסוימים המופיעים באתר ו/או אשר מוצגים כחלק משירות רייזאפ, מאפשרים לך להיכנס לאתרים או לשירותים שאינם של רייזאפ, אינם בשליטת רייזאפ וקישור להם מובא לנוחותך בלבד; רייזאפ אינה אחראית לזמינותם, אינה מאשרת ואינה אחראית לגביהם, לרבות אך לא רק, לכל פרסומות, הטבות, מוצרים או מידע אחר המופיע בהם או הזמין באמצעותם או לכל קישור המצוי בהם. כמו כן, רייזאפ ו/או נציגי החברה המורשים אינם אחראיים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על שירותים אלה והאינטראקציות שלך עם הצדדים השלישיים האמורים הינם באחריותך ועל חשבונך בלבד.

 • רייזאפ שומרת את הזכות למחוק כל קישור ובכל עת. רייזאפ לא תהיה אחראית לכל נזק אשר נגרם, או לכאורה נגרם, בקשר עם או כתוצאה משימושך או הסתמכותך על תכנים, שירותים, מוצרים או פרסומות הזמינים באתרים או שירותים של צדדים שלישיים אלה. רוב האתרים והשירותים המקושרים מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, החלים על השימוש בהם. אנו ממליצים לך לקרוא מסמכים אלו בעיון לפני השימוש בשירותים אלו, בין היתר, על מנת להיות מודע לסוג המידע הנאסף לגביך.

זמינות

אנו עושים מאמצים על מנת להבטיח ששירות רייזאפ והאתר שלנו יהיו זמינים עבורך באופן רציף. עם זאת, רייזאפ אינה אחראית או מתחייבת כי שירות רייזאפ והאתר יפעלו או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות וללא פגם, למשל עקב הפסקות בחיבור האינטרנט שלך והפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת רייזאפ.

 • זמינות ופונקציונאליות שירות רייזאפ והאתר שלנו תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים וקבלנים של רייזאפ או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד).

 • אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להבטיח ששירות רייזאפ, והאתר יהיו זמינים לך באופן רציף. יחד עם זאת, רייזאפ לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר ו/או השירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. אתה מסכים בזאת כי רייזאפ לא תהיה אחראית לאי היכולת של השירותים לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות תקשורת והפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת רייזאפ (למשל, סיכול, כוח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד').

 • היה ותידרש תחזוקה לשירות רייזאפ ולאתר באופן אשר ישפיע על זמינותם, רייזאפ עשויה (אך היא אינה מחויבת) ליידע אותך על כך מבעוד מועד.

הסרת והגבלת אחריות

למעט ביחס להתחייבויותינו ביחס לדיוק התזרים ואבטחת המידע שלך (כמפורט בסעיף 4 לעיל), זכות השימוש בשירות רייזאפ ובאתר ניתנת לך כמות שהיא (“AS-IS”), ושימושך בשירות רייזאפ ובאתר הינו על אחריותך האישית והבלעדית.

הסרת אחריות:

 • למעט ביחס להתחייבויותינו ביחס לדיוק התזרים ואבטחת המידע שלך (כמפורט בסעיף "התחייבותה של רייזאפ״ לעיל):

 • במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, שירות רייזאפ ו/או האתר ו/או התכנים ניתנים לך "כמות שהם" (“AS-IS”) ורייזאפ, לרבות ספקיה, מנהליה, מחזיקי המניות שלה, דירקטורים, קבלני המשנה שלה, מפיצים, עובדים, גורמים קשורים, סוכנים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: "נציגי החברה"), אינם נושאים בכל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. ייתכן כי מוקנות לך זכויות צרכניות נוספות אשר אינן ניתנות לשינוי באמצעות תנאי שימוש אלה.

 • רייזאפ ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי שירות רייזאפ ו/או האתר ו/או התכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים בשירות רייזאפ ו/או האתר התכנים, (3) כי השימוש, אי יכולת להשתמש או לתפעל, או תוצאות השימוש בשירות רייזאפ ו/או האתר ו/או התכנים, לרבות תוצאות השימוש בשירות רייזאפ ו/או באתר ו/או בתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

 • רייזאפ ונציגי החברה אינם נושאים באחריות וכל ערבון או התניה בנוגע לשימוש בשירות רייזאפ ו/או האתר, לרבות אך ללא הגבלה, לגבי זמינות, אמינות או איכות בשירות רייזאפ ו/או האתר, אינם אחראים ולא יישאו באחריות לטעויות, תקלות או ליקויים ביחס לתכנים ו/או כל מידע המוצג בתוך בשירות רייזאפ ו/או האתר.

 • רייזאפ ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה. הנך מסכים כי השימוש בשירות רייזאפ ו/או האתר ו/או בתכנים הנם באחריותך הבלעדית.

 • לאחר סגירת החשבון, רייזאפ לא תישא בכל אחריות לעניין מידע שהוזן ו/או נאסף במהלך שימושך בשירות רייזאפ ו/או האתר. זוהי אחריותך הבלעדית לוודא כי מידע זה מגובה וכי אינך מסתמך עליו לאחר סיום השימוש בשירותים.

 • היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

 • למען הסר ספק מובהר כי כל החלטה על הוצאה, הכנסה, השקעה, כולל כל החלטה פיננסית ו/או החלטות אחרות לניהול משק הבית וכלכלת המשפחה אשר יתבצעו במהלך שימושך בשירות רייזאפ, מבוצעות על ידך ובאחריותך הבלעדית.

מגבלת אחריות:

 • רייזאפ תהיה אחראית לנזק ישיר אשר ייגרם לך כתוצאה מהפרת התחייבויותיה לעניין דיוק התזרים ואבטחת המידע, כמפורט בסעיף 4 בלבד.

 • מעבר לכך, רייזאפ לא תישא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, גוף, תוצאתי, מיוחד, עקיף ו/או אקראי, שייגרם לך או לצדדים שלישיים עקב השימוש שלך בשירות רייזאפ ו/או באתר, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק) אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, עלויות רכש של מוצרים או שירותים חליפיים, הפרעה או הפסקה עסקית ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש בשירות על ידך, אף אם נעשו בהתאם להמלצות שניתנו לך במסגרת שירות רייזאפ, בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו רייזאפ הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האחריות הכוללת של רייזאפ כלפיך לכל נזקיך מכל סוג שהוא, לא תעלה על המחיר ששולם על ידך לרייזאפ בפועל בקשר לשירות רייזאפ בשנים עשר (12) החודשים שקדמו לקרות הנזק הנטען.

שיפוי:

 • יהיה עליך להגן עלינו ולשפות את רייזאפ ואת נציגי רייזאפ מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות, ללא מגבלה, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מ: (א) שימושך בשירות רייזאפ ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאים; (ב) כל הפרה מצדך של תנאים אלו; (ג) הפרה מצדך של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני והזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרמת לצד שלישי בקשר עם שימושך בשירות רייזאפ ו/או באתר ו/או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם רייזאפ.

 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובתך כאמור, והמחייב אותך לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. אתה מאשר כי לא תסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידך מבלי לקבל את הסכמתנו לכך מראש ובכתב.

שינויים ועדכונים של שירות רייזאפ, האתר ותנאי שימוש אלו

מעת לעת, רייזאפ רשאית לעדכן ולשנות את שירות רייזאפ והאתר, וכן לחסום או לבטל את חשבונך או להפסיק את מתן השירותים, לפי שיקול דעתה. כמו כן, רייזאפ רשאית לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת ובמקרים מסוימים, תוך יידוע שלך אודות שינויים מהותיים.

 • שינויים בשירות רייזאפ ובאתר

 • רייזאפ רשאית, מעת לעת, לעדכן, לשדרג, לשפר ולאבטח את שירות רייזאפ ו/או את האתר, למחוק כל מידע או תוכן משירות רייזאפ או מהאתר או לשנות, לתקן, לשפר, ולעשות שינויים אחרים או להפסיק הספקת או מתן מידע, תכנים או תכונות בהם מבלי לתת כל הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 • חסימת וביטול השירות

 • רייזאפ רשאית, בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן קבוע את גישתך לשירות רייזאפ ו/או לאתר ו/או לחסום, לבטל ו/או להגביל גישה לחשבון על פי שיקול דעתה הבלעדי (בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות החברה על פי כל דין).

 • נציין כי אנו עשויים להשעות את הגישה לשירות רייזאפ ו/או האתר אם אנחנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי אחד (או יותר) מן האירועים הבאים התרחשו: (א) יש סיכון לביטחון או פרטיות; (ב) קיים איום על הביטחון או השלמות של הרשת שלנו או השרתים שלנו; (ג) השעיה נדרשה כדי להגן על זכויות, רכוש או בטיחות של רייזאפ, משתמשיה או הציבור; (ד) הפרת תנאים אלה; (ה) אם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נקבע כי הנך מתנהל כעבריין מועד (משתמש אשר קיבל הודעה בעניין פעילות מפרה יותר מפעמיים); ו/או (ז) אנו נדרשים על פי דין.

 • בנוסף, רייזאפ רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את שירות רייזאפ ו/או האתר, באופן זמני או לצמיתות, מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. הנך מסכים ומאשר כי רייזאפ לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטתה להפסיק או להשהות את פעילות שירות רייזאפ ו/או האתר.

 • הנך מסכים ומאשר כי רייזאפ אינה נושאת בכל אחריות ביחס או בקשר עם הפסקת פעילות שירות רייזאפ ו/או אובדן נתונים כלשהם.

 • שינוי וביטול תנאי השימוש

 • תנאים אלה יעמדו בתוקפם עד לסיומם כמפורט במסמך זה. אי ציות לתנאים יסיים את השימוש שלך בשירות רייזאפ ו/או האתר ואת תנאים אלו. במקרה של אי-יכולתך לעמוד בתנאים, רייזאפ יכולה מיידית, באופן זמני או קבוע להגביל, להשעות או לסגור את חשבונך.

 • אם אתה מתנגד לכל תנאי בתנאי שימוש אלו, כפי שיתוקנו מעת לעת, או אינך מרוצה מהשירות, אתה רשאי לסיים את ההתקשרות עמנו בכל עת על ידי יציאה מהאתר או סגירת חשבונך בשירות רייזאפ ו/או באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת hello@riseup.co.il וזה יהיה הסעד היחיד שיעמוד לרשותך בנסיבות אלו. בנסיבות אלו או בסיום ההתקשרות לפי התנאים בעקבות כישלון לעמוד בתנאים, כל הזכויות המוקנות לך לעיל יסתיימו באופן אוטומטי ותחויב להפסיק לאלתר כל שימוש בשירות רייזאפ ו/או האתר.

 • רייזאפ רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים מעת לעת, ומבקשת ממך לשוב ולבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל האפשר.

 • רייזאפ תעשה מאמצים סבירים להודיע לך על כל שינוי מהותי בתנאים, באמצעות הודעה באתר ו/או על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני אותה העברת לרייזאפ במסגרת השימוש בשירותים ו/או על ידי הודעת WhatsApp למספר עבורו ניתן השירות.

 • שינויים מהותיים שיבוצעו על ידי רייזאפ בתנאים ייכנסו לתוקף תוך שבעה (7) ימים ממועד ההודעה כאמור. כל שאר השינויים בתנאים ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של התנאים, והמשך השימוש שלך בשירות לאחר תאריך העדכון האחרון הנקוב יהווה הסכמה שלך לכך שהשינויים יחייבו אותך.

 • במידה ונצטרך לשנות את התנאים על מנת לעמוד בדרישות הדין, שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי או כנדרש על פי דין, וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 • הוראות תנאי שימוש אלה, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות בכדי לקיים את מטרות התנאים יישארו בתוקף. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הסעיפים בדבר קניין רוחני, הסרת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי וסעיף "כללי" ימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

תנאים משפטיים כללים

תנאים אלה מהווים את ההסכם הכולל בינך ובין רייזאפ. על מנת להסדיר את כלל החובות והזכויות המשפטיות בינינו ובין המשתמשים שלנו, לרבות בעניין יישוב סכסוכים אשר עשויים להתגלע בינך ובין רייזאפ, תנאי שימוש אלו כוללים תנאים משפטיים נוספים.

 • תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין רייזאפ בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין רייזאפ;

 • כל תביעה בקשר לשירות רייזאפ ו/או לאתר או לשימוש בהם, תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליה אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי.